CBR schrapt examens tijdens lockdown

Vanwege de verlenging van de lockdown schrapt CBR alle rijexamens tot en met 9 februari. De theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten gaan tot en met dinsdag 9 februari niet door. Ook de code 95 cursussen gaan niet door. Het CBR is gesloten en daardoor kunnen de gegevens niet verwerkt worden in het systeem.

Rijbewijs-3

Deze maatregel zou eerst duren tot en met 19 januari. Die periode is uitgebreid door het besluit van het kabinet om de lockdown te verlengen, meldt het CBR. Medische beoordelingen gaan wel door.

Code 95
De geldigheid van certificaten, examenresultaten en code 95 certificaten die vanwege de coronamaatregelen dreigen te verlopen, zijn eerder verlengd. Voor het certificaat van vakbekwaamheid van beroepschauffeurs (code 95) wordt in internationaal of Europees verband overlegd en een nieuwe coulanceregeling vastgesteld. Deze internationale afspraken gaan boven de nationale coulance. De Europese Commissie zal in januari 2021 met een voorstel komen voor een vervolg op de eerder afgegeven coulanceregeling. Deze nieuwe verordening zal waarschijnlijk aansluiten op de eerdere verordening. Zodra hierover uitsluitsel is, komt hierover bericht van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Avondklok
Mocht er een avondklok komen, dan is het belangrijk dat er een uitzondering wordt gemaakt voor transport- en logistiek verkeer, benadrukt TLN. Dat is met inbegrip van woon-werkverkeer van de medewerkers. Alhoewel het niet zeker is dat de avondklok gaat gelden, heeft TLN hierop bij het ministerie aangedrongen. In een reactie heeft het ministerie aangegeven oog te hebben en te houden voor de argumenten, namelijk de vitale rol van transport en logistiek voor het draaiend houden van de samenleving.