CEMT-vergunning voorlopig niet nodig

Ook na de Brexit kunnen EU-vervoerders hun ritten blijven rijden in het Verenigd Koninkrijk. De Britse overheid stemde in met regelgeving die dit mogelijk maakt. Tevens is de EU-noodverordening wegvervoer aangenomen.

Euro flag puzzle concept
Brexit_2511

​Hiermee is het beroepsgoederenvervoer van en naar het Verenigd Koninkrijk voor de rest van het jaar in principe gegarandeerd en hoeft niet terug te worden gevallen op de CEMT-vergunning.

Iets ruimhartiger

Het Verenigd Koninkrijk heeft het EU-pakket zo goed als gespiegeld, waarbij het Verenigd Koninkrijk zelfs nog iets ruimhartiger is geweest op het vlak van cabotage: de drie uit zeven-regel blijft voor EU-vervoerders in het Verenigd Koninkrijk voorlopig bestaan.

Andersom dienen Britse vervoerders te voldoen aan de EU-noodverordening. Deze stelt dat cabotage in de EU voor hen mogelijk blijft, waarbij geldt: in de eerste 4 maanden na de Brexit op basis van twee uit zeven en daarna op basis van een uit zeven.

Genoemde regels treden in werking op het moment dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat. Op het moment van schrijven lijkt dat nog altijd 29 maart te zijn.

Beperkt risico

Kanttekening bij dit alles is dat er altijd een beperkt risico blijft bestaan dat, wanneer een van beide partijen zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, de verordening/wetgeving kan worden beperkt, opgeschort of ingetrokken. Ook zeggen de gemaakte afspraken niets over de periode ná 31 december 2019.

Na 2019 zal er óf een nieuw EU-VK akkoord of een bilateraal akkoord moeten komen om te voorkomen dat de CEMT-vergunning alsnog de enige mogelijkheid is vanaf 2020.