Certificering voor een schone mestketen

Er komt een certificeringsysteem voor boeren, mesttransporteurs, mesthandelaren en mestverwerkers. Keurmest, zoals de certificering heet, staat voor een eerlijke mestketen. Leden worden uitgenodigd te reageren op de contouren van het nieuwe systeem.

Farmer Spreading Liquid Manure
KeurMest

​TLN, LTO Nederland, POV, Cumela en Rabobank willen als sector met dit nieuwe certificeringssysteem werken aan een transparante mestketen. Aanleiding is de grootschalige mestfraude waarover in 2017 werd bericht. “Door elkaar te laten zien dat we onze zaken op orde hebben, kunnen we het negatieve imago rondom mest en mestgebruik van ons afschudden”, aldus Jan Boeve, directeur van TLN.​

​​​​Verantwoordelijkheid

​“Onze samenleving rekent op gezonde voeding, geproduceerd op een duurzame manier waarbij rekening wordt gehouden met mens, dier en omgeving. Belangrijk onderdeel daarbij is het zorgvuldig omgaan met mest”, zegt Boeve. “Als sector werken LTO Nederland, POV, CUMELA Nederland, TLN en Rabobank aan een transparante mestketen waar alle schakels van veehouder en mesttransporteur tot akkerbouwer en mestverwerker hun verantwoordelijkheid nemen en werken aan een positief imago.”

Voorbereiding

Op dit moment wordt druk gewerkt aan de voorbereiding van het certificeringssysteem.
In zeven sectorwerkgroepen met praktische ondernemers zijn voorschriften geïnventariseerd, beoordeeld en uitgewerkt. Een overkoepelende werkgroep sluit de verschillende onderdelen op elkaar aan. In de zomer van 2019 moet de opzet klaar zijn, zodat certificerende instanties zich kunnen gaan voorbereiden. In 2020 kunnen bedrijven in de mestketen zich laten certificeren.​

​​​Reageren

De contouren en voorschriften van het systeem worden nu voorgelegd aan uiteindelijke gebruikers voor het geven van opmerkingen. Ontbreken er zaken? Wil je zaken aangepast zien? Alle documenten zijn raadpleegbaar via Stichting MestAfzetControle (MAC), de toekomstig beheerder van het systeem. Reageren kan tot 15 juli 2019 een mail te sturen naar: info@mestafzetcontrole.nl o.v.v. ‘Consultatie ketencertificering’.