Circus Brexit: waar staan we nu?

Uitstel, verkiezingen, zelfs in theorie een akkoord: alles is nog mogelijk rondom de Brexit. Te midden van deze Brexit-chaos is er echter ook goed nieuws voor vervoerders die op het Verenigd Koninkrijk rijden.

Brexit strategy concept

De Europese Commissie heeft voorgesteld om de noodverordening voor het wegvervoer te verlengen tot 31 juli 2020. De noodverordening bevat regels die in werking treden zodra het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat en er geen deal is. De huidige noodverordening loopt tot 31 december 2019. In de noodverordening is onder andere geregeld dat EU-vervoerders nog steeds met de huidige Eurovergunning op het Verenigd Koninkrijk kunnen rijden. Een CEMT-vergunning is daarmee nog niet nodig. Verder biedt deze noodverordening de mogelijkheid voor EU-vervoerders in het Verenigd Koninkrijk om te blijven caboteren onder de huidige EU-spelregels.

‘Registraties blijven achter’

Met of zonder deal, na de Brexit is het via Portbase voormelden van douanedocumenten bij alle ferry terminals en het merendeel van de shortsea terminals verplicht. Zonder voormelding krijgt de vervoerder geen toegang tot de terminal en wordt hij doorverwezen naar de zogenoemde ‘overloopparkeerplaatsen’.
Registraties lopen echter naar verluidt behoorlijk achter; 70% van het volume tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk is op dit moment aangemeld, 30% nog niet of wordt door een tussenpersoon/ expediteur aangemeld.

Degene die de voormelding doet, dient zich per definitie te registreren bij Portbase. Dat hoeft overigens niet per se degene te zijn die de douaneaangifte verzorgt.

Wij raden u aan om u altijd te registreren, omdat u dan zelf kunt zien of de documenten zijn voorgemeld (klik hier voor meer informatie).

Overloopparkeerplaatsen

In Hoek van Holland zijn de overloopparkeerplaatsen al klaar, maar in Vlaardingen manifesteert zich een probleem, met het ontbreken van beschikbare ruimte voor een overloopparkeerplaats. De Veiligheidsregio Rotterdam zoekt hier met betrokken partijen naarstig naar een oplossing.

Keurpunten nodig

Voor het vervoer van veterinaire goederen en levende dieren zijn keurpunten nodig. Immers, als het Verenigd Koninkrijk de EU heeft verlaten, vormt Nederland een buitengrens en moeten deze goederen/ dieren direct bij binnenkomst worden gekeurd. Keurpunten moeten aan EU-wetgeving voldoen en Brussel moet toestemming geven om deze keurpunten op te zetten. In de regio Rotterdam lopen op dit moment vijf trajecten, voor de realisatie van drie keurpunten op de noordoever en twee keurpunten op de zuidoever.

Een keurpunt voor levende dieren is op dit moment nog niet gerealiseerd, maar er lopen nog wel gesprekken met mogelijk geïnteresseerde partijen.

Frankrijk gaat proefdraaien

Van medio september tot medio oktober gaan de Franse douaneautoriteiten proefdraaien voor de naderende Brexit. Met als doel te testen of de Franse douane klaar is voor de Brexit, met of zonder afspraken. ‘Het Verenigd Koninkrijk behandelen we tijdens deze proef alsof het Zuid-Afrika is, alleen dan naast de deur’, aldus de Franse minister van Buitenlandse Zaken. De Franse douane voorziet geen lange files tijdens de proef, maar stelt wel dat chauffeurs niettemin rekening moeten houden met vertraging.

De Fransen gaan tijdens de proef hun zogenoemde ‘slimme’ grens testen. Vooraf moeten online de transportdocumenten worden ingevuld bij de Franse douane, waarna de vrachtwagens in Frankrijk ofwel worden doorgestuurd ofwel fysiek worden gecontroleerd.

De Franse autoriteiten benadrukken dat het belangrijk is dat bedrijven hun informatie en systemen aanpassen aan de nieuwe slimme grens om zo lange wachttijden te voorkomen. Dit heeft dus vooral betrekking op het online invullen van de invoer-, uitvoer- of doorvoeraangiften, zodat de chauffeur deze – inclusief barcode – ter plaatse bij de hand heeft.

De proef vindt plaats bij alle waterverbindingen tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, en bij de Eurotunnel. TLN tracht in de tussentijd meer informatie te achterhalen over de praktische uitwerking van de proef. ​