‘Slimme oplossingen’

Voor elke uitgave van het ‘Transport en Logistiek’-magazine schrijft Arthur van Dijk een column over actuele ontwikkelingen in de sector. Deze keer staat de aanpak van de files centraal.

Je moet al in Tietjerksteradeel wonen en in het naastgelegen Garyp werken om niet regelmatig geconfronteerd te worden met een van de grootste ergernissen in het verkeer: de file. En sinds het einde van de crisis wordt het jaarlijks erger. Rijkswaterstaat becijferde dit jaar alweer een stijging van 5 procent en dan moet het meest gevoelige jaargetijde, de herfst, nog komen.

De oplossing van dit probleem zit ‘m niet alleen in meer asfalt. Er moet meer gebeuren. Het hele mobiliteitssysteem staat onder druk en dus moet er ook een brede aanpak komen waarbij we oplossingen zoeken in combinaties van vervoersmodaliteiten en slimmer gebruik van infrastructuur, bijvoorbeeld met ‘smart mobility’ oplossingen. En daar zijn we al mee bezig. Bijvoorbeeld in een project in het Rotterdamse havengebied, waar we door datadeling tussen vervoerders, wegbeheerders en containerterminals beter kunnen plannen en zo het logistieke proces veel efficiënter maken.

Naast dit soort slimme oplossingen ontkomen we ook niet aan andere vormen van betalen voor het gebruik van infrastructuur. Vervang vaste heffingen door een bedrag per kilometer. Dan krijgt iedereen een goed beeld van de werkelijke kosten van een reis en kun je optimale beslissingen nemen over vertrektijdstip en vervoermiddel. Dat werkt natuurlijk niet als je dat alleen toepast op het vrachtverkeer. Vrachtauto’s maken immers minder dan 6 procent van alle voertuigkilometers in Nederland. Wat mij betreft moet het politieke taboe op ‘betalen naar gebruik’ voor het personenverkeer er zo snel mogelijk af.

O ja, minder vrachtwagens op de weg, die oplossing voor de files hadden we nog niet gehad. U bent waarschijnlijk actief in de transport- en logistieksector, dus ik hoef u niet te vertellen dat het een misverstand is dat vrachtverkeer de grote veroorzaker van files is. Ook al doen de filemeldingen anders vermoeden, ongevallen met vrachtauto’s zijn in niet meer dan 1,4 procent van de gevallen de oorzaak van een file. En dan hebben we het nog niet eens over de schuld.

De file is een probleem dat in vele jaren steeds groter is geworden. Een luxeprobleem, omdat in de crisis het aantal filekilometers afnam? Ja, als je het zo bekijkt… Maar het is wel een probleem dat om oplossingen vraagt. We zijn op weg…

Arthur van Dijk
Voorzitter TLN