Column Elisabeth Post: ‘De basis is gelegd!’

Voor elke uitgave van het ‘Transport en Logistiek’-magazine schrijft Elisabeth Post een column over actuele ontwikkelingen in de sector. Deze keer staan de provinciale coalitieakkoorden centraal.

Elisabeth Post
Elisabeth Post

‘​Nu het stof na de Provinciale Statenverkiezingen van maart in de meest provincies wel is neergedaald en de meeste coalities zijn gevormd – alleen in Zuid-Holland wordt er nog onderhandeld – is de tijd rijp voor een eerste korte analyse. Welke partijen gaan in welke provincie met elkaar aan de slag? En waar liggen de prioriteiten als het gaat om transport en logistiek?

Het voert te ver om op deze plek per provincie de verschillende coalitiepartijen op te sommen. Wat ik wel wil benoemen, is dat in een groot aantal provincies de coalitie uit vier of vijf partijen bestaat – in Groningen zelfs uit zes. Dat is in provincieland niet ongebruikelijk, maar het bemoeilijkt wel enigszins onze lobby. Het is met die pluriformiteit immers niet altijd even eenvoudig om een gemene deler te vinden waarvoor de héle coalitie is te enthousiasmeren.

Het is daarom extra fijn om in het merendeel van de coalitieakkoorden een groot aantal voornemens terug te lezen dat wij van harte ondersteunen en in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen ook nadrukkelijk onder de aandacht van de provinciale politiek hebben gebracht.

Zo wil Noord-Brabant afspraken maken met het Rijk over de opwaardering van in ieder geval de A50 en de A2 Eindhoven-Zuid/N2. Ook blijft ze scherp op de kansen om de A67 tot en met Asten te verbreden en het aantal truckparkings uit te breiden.

Gelderland wil dat steden en regio’s goed met elkaar verbonden zijn, niet in de laatste plaats omdat Gelderland de Randstad en het Ruhrgebied verbindt.

Beide provincies, maar ik had ook zomaar enkele andere kunnen aanhalen, onderschrijven het belang van een sterke logistieke sector voor de economie en een infrastructuur die daarop is toegerust. Ook in de ambitie om verregaand te verduurzamen trekken de provincies vaak gelijk met ons op. Daarmee is de basis voor een mooie toekomst gelegd. Een basis waarop we, uiteraard samen met de provincies, kunnen voortborduren.

Maar we zijn er nog niet. Want er blijft genoeg te wensen over. En daar wil ik het met de provincies graag over hebben. Maar voor dit moment spreek ik alle hulde uit voor de wijze waarop de provincies onze mooie sector de prioriteit geven die hij verdient.’

Elisabeth Post
Voorzitter TLN