Column Elisabeth Post: ‘De daad bij het woord voegen’

Voor elke uitgave van het ‘Transport en Logistiek’-magazine schrijft Elisabeth Post een column over actuele ontwikkelingen in de sector. Deze keer staat zero-emissie stadslogistiek centraal.

columns_m

‘Een maand of wat terug, nog net voor het politieke zomerreces, presenteerde minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat haar visie op de handel en logistiek in 2040. Met als kernwoorden ‘efficiënter’ en ‘schoner’, en een focus op onder meer de verdere digitalisering van het transport.

Het is een denkrichting die mij goed bevalt, mede omdat deze voor een belangrijk deel samenvalt met de inbreng die wij – samen met andere branchepartijen – hebben geleverd in aanloop naar deze visie.

En het is ook een denkrichting die in de sector goed landt. Want neem de gemeente Rotterdam. Die zet richting 2030 in op zeventien maatregelen voor schonere lucht in de stad, zo valt te lezen in de koersnota Schone lucht, die onlangs naar de Rotterdamse gemeenteraad is gestuurd. Daarbij zet Rotterdam specifiek in op maatregelen om het verkeer schoner te maken, aangezien het wegverkeer in deze gemeente de belangrijkste bron voor luchtvervuiling blijkt te zijn.

Judith Bokhove, Wethouder Mobiliteit gemeente Rotterdam

‘De daad bij het woord voegen, dat is wat we doen’

En wat is het dan prettig om te constateren dat onze sector deze gemeentelijke ambitie direct omarmt en concreet maakt, onder meer in de vorm van het Stappenplan Zero Emission Stadslogistiek. Binnen dit initiatief werkt de gemeente Rotterdam hand-in-hand met het lokale bedrijfsleven, waaronder ook tal van transport- en logistieke bedrijven, aan duurzame oplossingen die de luchtkwaliteit en bereikbaarheid van de Rotterdamse binnenstad moeten verbeteren.

‘De daad bij het woord voegen, dat is wat we doen’, zei wethouder Judith Bokhove (Mobiliteit) van de gemeente Rotterdam bij de presentatie van het stappenplan. Om daarna nogmaals de spijker op de kop te slaan: ‘Soms moet je klein beginnen, soms gaat het sneller. Maar het is in ieder geval belangrijk dat er bewustwording ontstaat en dat daar vervolgens ook naar gehandeld wordt.’ Ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden.’

Elisabeth Post
Voorzitter TLN