Column Elisabeth Post: ‘De stem van ondernemers’

Voor elke uitgave van het ‘Transport en Logistiek’-magazine schrijft Elisabeth Post een column over actuele ontwikkelingen in de sector. Deze keer staan de Europese verkiezingen centraal.

Elisabeth Post
Elisabeth Post

​”De Europese verkiezingen komen eraan. Europa: de één heeft er – behalve als vakantiebestemming –  niets mee, de ander ziet de voordelen van de Unie. Nou ja, de één en de ander… 70 procent van de Nederlanders voelt zich niet betrokken bij Europese verkiezingen, hoorde ik onlangs op Radio 1. Dat is nogal wat. Maar ik hoop en denk dat u, als ondernemers, op dit punt beter scoort dan de ‘gemiddelde’ Nederlander. Zeker in de logistieke sector waar het internationale krachtenveld op vele manieren een rol speelt. Neem nou de Brexit: wat een chaos dreigt er als een land uit zo’n belangrijk economisch verband als Europa stapt. En wat een gevolgen dat heeft voor ons als ondernemers!

Met een kleine 25 jaar ervaring in de gemeentelijke en provinciale politiek begrijp ik als geen ander hoe belangrijk het is om politiek dichtbij de mensen te brengen en ook hoe moeilijk dat vaak is. En dat geldt voor Europese politiek nog veel meer. Hoe groter de schaal, hoe  groter het gevaar van lamleggende belangentegenstelling en traagheid in besluitvorming. Daarover hoef ik u niets te vertellen. Over het Mobiliteitspakket is in Brussel eindelijk, na bijna twee jaar steggelen, een compromis op tafel gekomen. Mede door de verkiezingen is het wachten tot september voor er met de Europese Raad en Commissie verder onderhandeld kan worden over nieuwe wetgeving op rij- en rusttijden, detachering en cabotage. En het is einde is nog niet in zicht, vrees ik. Het wordt tijd dat Europese wetgeving voor een gelijk speelveld met gezonde concurrentieverhoudingen, en als sluitstuk een goede handhaving, er nu echt gaat komen.

Ik heb veel zin in mijn nieuwe job als voorzitter van de branchevereniging in deze prachtige sector. Een sector die ongelooflijk belangrijk is voor onze nationale economie. Een sector met grote uitdagingen. Willen wij als Nederland de poort naar Europa blijven dan is er veel werk aan de winkel. Werk waarvoor wij ook de politiek nodig hebben. De Europese verkiezingen staan zoals gezegd voor de deur. 23 mei mag u stemmen. Moet ik u nog oproepen om te gaan stemmen? Nee toch?”