Column Elisabeth Post: ‘Een niet geringe opgave’

Voor elke uitgave van het ‘Transport en Logistiek’-magazine schrijft Elisabeth Post een column over actuele ontwikkelingen in de sector. Deze keer gaat ze in op de vraag hoe we, in tijden van corona, er toch in slagen om te verdienen én te verduurzamen.

White truck driving on the highway in the countryside in the rays of the sunset with dramatic clouds

‘De verduurzaming in onze sector kent vele verschijningsvormen, variërend van zonnepanelen op daken van warehouses en elektrische autolaadkranen tot ecocombi’s en datadeling in de keten. Toch zijn al deze initiatieven ontoereikend om uiteindelijk de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te realiseren. Studies en analyses laten keer op keer zien dat er wat dat aangaat echt nog een tandje bij moet, ook in onze sector.

Een niet geringe opgave, realiseer ik mij terdege. Zeker niet als je de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op je laat inwerken. Want we mogen het dan verhoudingsgewijs iets beter doen dan de meeste andere landen in Europa, een economische krimp van 8,5 procent in één kwartaal is nog altijd extreem fors. Niet voor niets namen de economen van het CBS het woord ‘catastrofaal’ in de mond bij de presentatie van de kwartaalcijfers.

Op deze plek heb ik al eerder gesproken over ons verkiezingsmanifest, met de titel ‘Samen verdienen, samen verduurzamen’. De inhoud ervan is, met de recente kwartaalrapportage van het CBS in het achterhoofd, mijns inziens actueler dan ooit. Want laat duidelijk zijn: als sector moeten we verduurzamen. Dat hebben we immers met elkaar afgesproken en dat is echt nodig om de wereld op termijn leefbaar te houden. Maar om in de juiste mate te kunnen verduurzamen, moeten we het wel eerst met elkaar verdienen. Iets wat we in ons verkiezingsmanifest bewust benadrukken.

En dat verdienen in tijden van ongekende economische krimp geen vanzelfsprekendheid is, is evident. Niet voor niets is onze sector na de zakelijke dienstverlening de grootste gebruiker van de NOW-regeling. Transport- en logistieke bedrijven zijn nu eenmaal extreem gevoelig voor economische schommelingen. Met alle gevolgen van dien voor het verdienmodel.

Kortom, er wordt op dit moment een groot beroep gedaan op het ondernemerschap in onze branche. Hoe slagen we er, gegeven de situatie, toch in om te verdienen én te verduurzamen? Ons verkiezingsmanifest biedt wat dat betreft al enkele oplossingsrichtingen, variërend van duurzame biobrandstoffen tot zero-emissie stadsdistributie. Daar zullen we ons in aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar hard voor maken. Maar tegelijkertijd ben ik er, gezien datgene wat er tot nu toe al is gerealiseerd in onze sector, van overtuigd dat u ook tot mooie verduurzamingsconcepten komt – recessie of niet.

Samen werken we dus hard aan oplossingen, om ook in de toekomst te (blijven) verdienen én verduurzamen. Wat dat aangaat, hadden we de titel van ons verkiezingsmanifest eind vorig jaar niet beter kunnen formuleren.’

Elisabeth Post
Voorzitter TLN