Column Elisabeth Post: ‘Een pas op de plaats’

Voor elke uitgave van het ‘Transport en Logistiek’-magazine schrijft Elisabeth Post een column over actuele ontwikkelingen in de sector. Deze keer staat de voorgenomen vrachtvluchtenheffing centraal.

KLM Cargo aircraft
Luchtvracht_iStock-478516470

​’De Nederlandse overheid investeert sinds de start van het topsectorenbeleid in 2012 fors in die sectoren waarin we wereldwijd toonaangevend zijn. De logistieke sector is er daar één van, zeg ik met trots.

Deze overheidsinvesteringen zijn van vitaal belang om als sector een blijvende internationale toppositie in de logistiek in te kunnen nemen. Het stelt ons in staat om te blijven excelleren in de afwikkeling van goederenstromen en onze rol als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten. En het zorgt er ook voor dat we in Nederland werk kunnen blijven maken van een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor het verladende en logistieke bedrijfsleven.

Wat is het dan jammer dat diezelfde overheid die ons als topsector bestempelt, besluit de voorgenomen vrachtvluchtenheffing, ondanks bezwaren van onder meer TLN en de geuite zorgen van de Raad van State, toch door te zetten. Want de introductie van zo’n heffing heeft onherroepelijk gevolgen. Voor onze exportkansen, het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid in Nederland en – niet in de laatste plaats – het streven om te komen tot een gelijk speelveld binnen de Europese Unie.

Daar bovenop, zo blijkt uit recent onderzoek van CE Delft, blijken de economische gevolgen van een vrachtvluchtenheffing voor vracht ook nog eens groter te zijn dan die voor passagiers.
Kortom, deze voorgenomen vrachtvluchtenheffing gaat de logistieke toppositie van Nederland eerder tegenwerken dan bevorderen. Precies datgene wat de overheid met het topsectorenbeleid níet voorstaat.

Laten we daarom alsnog afzien van deze maatregel en, als er dan toch een belasting op luchtvaart moet komen, eerst goed kijken naar hoe de ons omringende landen dit hebben aangepakt. Een pas op de plaats dus, zodat de positie van onze logistieke sector niet onnodig onder druk komt te staan en we ook de komende jaren met trots kunnen zeggen dat we wereldwijd excelleren in logistiek.’

Elisabeth Post
Voorzitter TLN