Column Elisabeth Post: ‘Nadenken over anderhalve meter’

Voor elke uitgave van het ‘Transport en Logistiek’-magazine schrijft Elisabeth Post een column over actuele ontwikkelingen in de sector. Deze keer aandacht voor de anderhalvemetereconomie.

Technology of transportation concept. Traffic control systems. Internet of Things. Mobility as a service.

‘Steeds vaker gaat het over de anderhalvemetereconomie. Wat als het coronavirus is beteugeld, maar er nog geen vaccin voorhanden is? Wat is er dan nodig om een nieuwe uitbraak te voorkomen en tegelijkertijd de maatschappij draaiende te houden?

In beschouwingen spreekt men dan vaak van ‘een complexe puzzel’, en dat is het natuurlijk ook. Voor alles en iedereen, en dus ook voor de transportsector. Hoe gaan we om met bijvoorbeeld een kantoorruimte waar meerdere planners relatief dicht op elkaar zitten en veelvuldig overleg met elkaar voeren? Thuiswerken is dan wellicht een optie, maar zeker niet in alle gevallen. En wat doet een chauffeur die op een losadres papieren documenten moet uitwisselen en ondertekenen? Anderhalve meter is dan lang niet altijd even eenvoudig aan te houden.

Zo kan ik nog wel even doorgaan met het noemen van voorbeelden, want in onze sector zijn er genoeg te vinden. Daarom is het goed om nu al na te denken over mogelijke oplossingsrichtingen, precies ook wat de overheid van ons vraagt. Want hoe sterker de ideeën over hoe in onze sector te komen tot genoemde anderhalvemetereconomie, hoe eerder we komen bij het nieuwe normaal en onze sector weer langzaamaan kunnen laten functioneren zoals we dat allemaal graag zien.

Eén oplossingsrichting wil ik op deze plek alvast meegeven. Dit nummer gaat over automatisering, en laat dat nu net een onderwerp zijn met veel relevantie voor die gewenste anderhalvemetereconomie. Immers, automatisering stelt bedrijven in staat met een minimaal risico voor ieders gezondheid te functioneren. Want ga maar na: automatisering maakt operaties flexibel en daarmee vaak ook los van een vaste fysieke locatie. Ritplanning is op elk moment, op elke plek te doen, zolang dit technisch goed is ingeregeld. Automatisering, of in dit voorbeeld beter gezegd: digitalisering, maakt het tevens mogelijk contactloos documenten uit te wisselen en te fiatteren. Chauffeurs zullen dat in deze tijd, nog meer dan voorheen, als prettig ervaren.

Kortom, bedrijven die kiezen voor automatisering en digitalisering zullen eerder klaar zijn voor de anderhalvemetereconomie. De huidige crisis zou zodoende zomaar een versnelling kunnen aanbrengen in de automatisering en digitalisering van onze sector. En daarmee blijkt ook die andere, in deze tijd veelvuldig gehoorde stelling – laat een goede crisis nooit onbenut – nog altijd ten volle op te gaan.’

Elisabeth Post
Voorzitter TLN