Column Elisabeth Post: ‘Samen kom je verder’

Voor elke uitgave van het ‘Transport en Logistiek’-magazine schrijft Elisabeth Post een column over actuele ontwikkelingen in de sector. Deze keer staat het eerste halfjaar van 2020 centraal.

‘Normaal blik je pas terug aan het eind van een jaar. Maar aangezien dit magazine de laatste uitgave voor de zomerstop is – en 2020 tot nu toe op z’n zachts gezegd een opmerkelijk jaar is gebleken – wil ik toch de gelegenheid aangrijpen om de eerste helft van het jaar door te nemen. Niet zozeer om corona en de gevolgen hiervan voor de sector nogmaals te belichten, maar eerst en vooral om het te hebben over wat we het afgelopen halfjaar niettemin met elkaar hebben bereikt als sector.

Want helder is dat de gevolgen van de pandemie onverminderd stevig voelbaar blijven. Nog altijd lijdt meer dan 70 procent van de transport- en logistieke bedrijven een omzetverlies. En nog altijd stijgt het aantal bedrijven dat een beroep doet op de ondersteuningsmaatregelen, inmiddels bijna 40 procent van het totaal.

En toch gaat er dus ook veel wél goed. De overheid maakte een eind aan de ‘truckende tractoren’, door in te stemmen met de wetswijziging die stelt dat tractoren, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en door deze voertuigcategorieën getrokken aanhangwagens alleen ná registratie bij de RDW, mét kenteken, de weg op mogen. Het Rijk gaat samen met de provincies en de logistieke sector geschikte locaties benoemen voor de bouw van nieuwe distributiecentra, waarmee de discussie over verdozing van Nederland in goede banen wordt geleid. Het Adviescollege Stikstofproblematiek stelde vast dat het wegvervoer de verlangde stikstofreductie kan realiseren op grond van bestaande (Europese) afspraken, waardoor er voor het goederenvervoer geen extra maatregelen nodig zijn. En dan ben ik vast nog enkele mooie mijlpalen vergeten te noemen…

Dat er zoveel goed gaat, ook nu, ten tijde van corona, is mijn inziens vooral te danken aan het gedeelde belang dat we telkens weer met elkaar weten te vinden. Samen bereik je nu eenmaal meer dan alleen. Het is ook juist die gezamenlijkheid die TLN als vereniging in positie brengt dat we ertoe doen, dat er in Den Haag en Brussel serieus naar ons geluisterd wordt.

Helder is dat de corona-uitbraak nog lang niet ten einde is. Maar tegelijkertijd is het goed om te (blijven) zien dat de transport- en logistieke sector ook onder moeilijke omstandigheden, in gezamenlijkheid, toch weer stappen weet te zetten.

Dat stemt mij positief voor de tweede helft van dit jaar. En, minstens zo belangrijk, het zorgt voor een niet aflatende energie om me met uw steun onafgebroken in te blijven zetten voor datgene wat nog niet naar tevredenheid is geregeld. Niet onbelangrijk, want het beloven spannende maanden te worden. Natuurlijk vanwege corona, maar bijvoorbeeld ook met de Tweede Kamerverkiezingen op komst, de definitieve Brexit per 2021 en niet in de laatste plaats de cao-onderhandelingen die we weer gaan oppakken.

Voldoende thema’s in ieder geval voor mijn volgende terugblik, en dan uiteraard wél over het hele jaar… Fijne zomer, en tot eind augustus!’

Elisabeth Post
Voorzitter TLN