Column Elisabeth Post: ‘Samen verdienen, samen verduurzamen’

Voor elke uitgave van het ‘Transport en Logistiek’-magazine schrijft Elisabeth Post een column over actuele ontwikkelingen in de sector. Deze keer staan de Tweede Kamer-verkiezingen van 2021 centraal.

Sociale zekerheid

‘Woensdag 17 maart 2021; het klinkt – zeker nu – nog héél ver weg. En het is ook best ver weg, met nog zo’n driehonderd dagen te gaan. Toch vraagt deze dag nu al onze aandacht, vanwege de Tweede Kamerverkiezingen die dan plaatsvinden. En waar de politieke campagnes nog wel even op zich laten wachten, wordt achter de schermen al hard gewerkt aan de verschillende verkiezingsprogramma’s.

Voor ons is daarmee de tijd aangebroken om politieke partijen haarscherp duidelijk te maken waarvoor we staan, en waarmee het belang van vervoerders en logistiek dienstverleners in Nederland het beste wordt gediend. Dat doen we onder meer met ons verkiezingsmanifest, waarin we onze ambitie ‘samen verdienen, samen verduurzamen’ centraal stellen. Want dáár moet het wat ons betreft de komende jaren om draaien, zó kunnen we als sector het verschil maken.

Natuurlijk drukt corona zijn stempel, ook hier. Niettemin zijn we ervan overtuigd dat onze ambitie waardevast is. Immers, we zijn en blijven ondernemers, continu op zoek naar het leveren van toegevoegde waarde, om vervolgens daarmee ons brood te verdienen. En het Klimaatakkoord en de Europese Green Deal zijn niet opeens achter de horizon verdwenen. Sterker, meer dan ooit lijkt er reden te zijn om juist nu in te zetten op duurzame oplossingsrichtingen. Waarbij het evident is dat verduurzaming wel betaalbaar moet blijven, en dat we daarom moeten verdienen om te kunnen verduurzamen.

Inmiddels hebben de eerste politici ons verkiezingsmanifest ontvangen. Maar daar blijft het natuurlijk niet bij, dit is pas de eerste stap. Op allerlei manieren, en via allerlei kanalen, gaan we onze boodschap verkondigen. Zo wordt duidelijk waarvoor we staan en waarvoor we strijden, met het doel zoveel mogelijk van onze ambitie terug te laten komen in de definitieve verkiezingsprogramma’s.

Uiteraard ga ik hier mijn steentje aan bijdragen. Met alle plezier én vol vertrouwen. Want laten we eerlijk zijn: verdienen en verduurzamen, wie kan het daar niet mee eens zijn?’

Elisabeth Post
Voorzitter TLN