Column Elisabeth Post: ‘Steun uit onverdachte hoek’

Voor elke uitgave van het ‘Transport en Logistiek’-magazine schrijft Elisabeth Post een column over actuele ontwikkelingen in de sector. Deze keer staat de verlaging van de maximumsnelheid centraal.

Traffic sign # 1 XXXL

​’Soms krijg je steun uit onverdachte hoek, nog voordat je zelf de kans hebt om te reageren. Dat zijn mooie momenten.
In dagblad Trouw van 18 november schrijft een lezer op de opiniepagina naar aanleiding van het verlagen van de maximumsnelheid dat ook het vrachtverkeer een steentje mag bijdragen aan de vermindering van de uitstoot. Hij pleit voor verlaging van de snelheid en eindigt zijn ingezonden stukje met ‘dan hoeven we ook niet met z’n allen op de rechterrijstrook achter die stinkende vrachtwagens te blijven rijden’.

Als je zoiets leest, krijg je soms de neiging te reageren om te voorkomen dat verkeerde beelden een geheel eigen leven gaan leiden. Mijn reactie zou zijn geweest dat het beroepsgoederenvervoer inderdaad een steentje kan bijdragen aan de vermindering van de totale uitstoot en dat wij daar als TLN volop mee bezig zijn. Langere vrachtwagencombinaties en het vermijden van lege trucks zijn twee van de maatregelen die we aanmoedigen. Daarom ook heb ik tijdens het TLN-jaarcongres onze ondernemers opgeroepen om leegrijden tegen te gaan door slim data uit te wisselen met opdrachtgevers en collega-concurrenten. Investeer in ict, was mijn pleidooi in drie woorden samengevat.

Een tweede reactie zou zijn dat juist onze sector afspraken heeft gemaakt om in binnensteden tot emissieloos vervoer te komen. En een derde dat de huidige vrachtwagens met hun Euro 6-motoren al de meest milieuvriendelijke zijn die je je kunt voorstellen. Aan de strenge eisen voor vrachtautomotoren kunnen de makers van personenauto’s nog een voorbeeld nemen.
Maar dit alles hoefde ik niet op te schrijven, want een lezer van Trouw reageerde al direct op het bericht. De volgende dag zag ik de bijdrage van meneer Eekhof uit Leeuwarden op de opiniepagina. Steun uit onverdachte hoek: ‘Vergeet niet dat zonder transport alles stil staat, de winkels leeg blijven en de lezer uit Zutphen de weg niet meer op kan.’ Zo is het maar net, want die tankstations moeten wel worden bevoorraad.’

Elisabeth Post
voorzitter TLN