Column Elisabeth Post: ‘Terug naar honderd’

Voor elke uitgave van het ‘Transport en Logistiek’-magazine schrijft Elisabeth Post een column over actuele ontwikkelingen in de sector. Deze keer staat de snelheidsverlaging naar 100 kilometer per uur centraal.

Traffic sign # 1 XXXL

‘Als de weersomstandigheden het toelaten, start Rijkswaterstaat komende week met de plaatsing van de verkeersborden om de maximumsnelheid op snelwegen in ieder geval overdag, en in sommige gevallen ook ’s nachts, terug te brengen naar 100 kilometer per uur. Op maandag 16 maart, als naar verwachting alle borden zijn geplaatst, is de snelheidsverlaging een feit.

De snelheidsverlaging wordt doorgevoerd om de stikstofuitstoot terug te dringen en maakt onderdeel uit van een reeks spoedmaatregelen die het kabinet heeft genomen na de uitspraak van de Raad van State dat het Nederlandse stikstofbeleid niet genoeg bescherming biedt aan Natura2000-gebieden.

Het kabinet wil met de snelheidsverlaging de bouw van woningen en de aanleg van wegen weer in beweging brengen – iets wat ik van harte toejuich. Onze leden hebben daar immers een direct belang bij. Een derde van alle transporten is gerelateerd aan de woning- en wegenbouw. En als die sector niet vooruit kan, staat ook een groot deel van onze leden stil.

Bovendien: de verlaging van de maximumsnelheid biedt nog een ander voordeel. Lagere maximumsnelheden zorgen voor een veiligere situatie op de weg doordat er sprake is van kleinere onderlinge verschillen in snelheid. Immers, waar vrachtauto’s 80 kilometer per uur mogen rijden en personenauto’s 120 of zelfs 130, wordt meer ingehaald en meer gewisseld van rijstrook. En dat brengt bepaalde risico’s met zich mee.

Het mes snijdt dus aan meerdere kanten en dat is voor elke weggebruiker, maar zeker ook voor diegenen die pittig doorrijden zoals ik, in aanloop naar de generieke snelheidsverlaging een prettige vaststelling.’

Elisabeth Post
Voorzitter TLN