Column Elisabeth Post: ‘Veilig, maar ook werkbaar’

Voor elke uitgave van het ‘Transport en Logistiek’-magazine schrijft Elisabeth Post een column over actuele ontwikkelingen in de sector. Deze keer staat de verkeersveiligheid in Europa centraal.

Elisabeth Post
Elisabeth Post

​’In dit nummer speciale aandacht voor de verkeersveiligheid in ons land. Goed natuurlijk, om te belichten wat we met z’n allen kunnen doen om één van de meest verkeersveilige landen in Europa te blijven – variërend van niet appen achter het stuur en het gebruik van alcoholsloten tot het geven van dodehoeklessen op de lagere school en de toepassing van actieve veiligheidssystemen in de cabine ter ondersteuning van de chauffeur.

Wat ook aan de verkeersveiligheid kan bijdragen, en dan kijk ik juist over onze eigen landsgrenzen heen, is het gelijktrekken van de verkeersregels in Europa. Natuurlijk, bepaalde verkeersregels zijn al hetzelfde. Verkeer dat van rechts komt, heeft op het vasteland van Europa altijd voorrang en door oranje rijden levert geen boete op, bijvoorbeeld. Maar niet álle regels zijn hetzelfde. En misschien voert dat ook wel wat te ver, om dat te ambiëren, maar het zou wel mooi zijn als we erin slagen om de verkeersregels in Europees verband in ieder geval zoveel mogelijk gelijk te trekken.

De reden waarom dat mooi zou zijn? Die is simpel: gelijke verkeersregels zorgen voor duidelijkheid en die is (hard) nodig. Want duidelijk betekent ook: veilig. Immers, als de maximumsnelheid op alle snelwegen in heel Europa hetzelfde is, voorkom je dat iemand veel te hard of juist te langzaam rijdt. En hoe minder snelheidsverschillen, hoe kleiner de kans op ongelukken. Om maar een voorbeeld te noemen.

En wat we niet moeten onderschatten: bij het gelijktrekken van de verkeersregels in Europa komt ook automatisch de vraag op wélke regels we dan uiteindelijk kiezen. Met die vraag moeten we wat mij betreft rationaal omgaan. LZV’s moeten loskoppelen voor de grenspassage van Nederland naar Duitsland, om ze daarna weer te koppelen – puur omdat wetgeving dit zo voorschrijft – is niet per se rationeel, en al helemaal niet werkbaar.

Dus: prima om in Europa zoveel mogelijk dezelfde verkeersregels te hanteren, want dat maakt het verkeer nóg veiliger. Maar dan wel verkeersregels die niet alleen veilig zijn, maar ook werkbaar.’

Elisabeth Post
Voorzitter TLN