Column Elisabeth Post: ‘Waardevolle inzichten’

Voor elke uitgave van het ‘Transport en Logistiek’-magazine schrijft Elisabeth Post een column over actuele ontwikkelingen in de sector. Deze keer aandacht voor de Brexit.

Torn Map Of Europe

‘Onlangs was ik op werkbezoek in de Rotterdamse haven om te praten over de Brexit. Want de officiële terugtreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie mag dan inmiddels een feit zijn, van de Brexit zijn we, ook als sector, bij lange na niet af. Sterker nog, de belangrijkste periode breekt eigenlijk nu pas aan, als de Europese Unie gaat onderhandelen met het Verenigd Koninkrijk, om tot een handelsakkoord te komen.

Want er staat nogal wat op het spel. Als er geen goede afspraken worden gemaakt, kunnen de economieën van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zwaar worden getroffen. Een doortimmerd handelsakkoord is daarom in ieders belang. Wat daarvoor in ieder geval noodzakelijk is, is een speciaal hoofdstuk in dat akkoord dat is gewijd aan transport. Immers, pas als het transport goed is geregeld, kan de handel tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zonder al te veel problemen verlopen.

Het werkbezoek maakte duidelijk dat we er wat dat aangaat nog niet zijn. Ja, we zitten nu in een overgangsperiode en merken daardoor vrijwel niets van de Brexit. Maar die overgangsperiode is eindig en zoals het er nu naar uitziet, gaan we vanaf volgend jaar onder nieuwe condities transporteren naar het Verenigd Koninkrijk. Dan is het belangrijk dat er enkele zaken goed geregeld zijn. De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk moeten elkaars vergunningen, certificaten en kwalificaties erkennen. Een vergunningenquotasysteem moet worden voorkomen. En innovatieve en digitale oplossingen moeten de administratieve last zo beperkt mogelijk houden. Tegelijkertijd hoor ik dat premier Johnson van plan is over de volle breedte douane- en grenscontroles voor goederen uit de Europese Unie te introduceren. Ik wil maar zeggen, we zijn er bepaald nog niet.

Daarom was ik ook zo blij met de aanwezigheid van Caroline Nagtegaal en Vera Tax bij het werkbezoek, beiden Europarlementariër en actief in de Europese Transportcommissie. Zij hebben waardevolle inzichten opgedaan die hen in Brussel ongetwijfeld gaan helpen om ons pleidooi van de nodigde kracht te voorzien. Een prettige gedachte, wetende dat alle steun welkom is om bij de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk dat resultaat te behalen dat we nastreven: frictieloos transport tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk, ook na 31 december 2020.’

Elisabeth Post
Voorzitter TLN