Conferentie over veilige parkeerplaatsen en corridors

Op vrijdag 12 mei organiseren Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie/SGP) en Transport en Logistiek Nederland (TLN) gezamenlijk een conferentie over de toekomst van veilige parkeerplaatsen en corridors in Nederland.

Corridor-1

Tijdens deze conferentie wordt uitgebreid stilgestaan bij de uitdagingen van de wegvervoersector in relatie tot de capaciteit van parkeerplaatsen, de slapen in de cabine-discussie en criminaliteit onderweg.

Financieringsmogelijkheden

Met deze conferentie vragen Peter van Dalen en TLN om meer aandacht voor de financieringsmogelijkheden vanuit Europa, met het oog op de infrastructuur ten behoeve van de transport- en logistieke sector. Op 31 mei wordt nieuwe Europese wetgeving gepresenteerd die hopelijk ook deze uitdagingen zal adresseren. Op 12 mei wordt uiteraard nader ingegaan op deze wetsvoorstellen.

Programma

13.30-14.00 uur: inloop en koffie

14.00-14.45 uur: welkom door Peter van Dalen, met bijdragen van:

  • Arthur van Dijk, voorzitter TLN, over de uitdagingen met betrekking tot wegvervoer, parkeerplaatsen en veilige corridors
  • Eddy Liégeois, hoofd landtransport Europese Commissie, met een toelichting op de EU-wetgeving op het gebied van wegvervoer en transportgelden
  • Ruth Clabbers, directeur Wegen & Verkeersveiligheid, over het I&M-beleid ten aanzien van handhaving
  • Frans Copini, oud-commissaris Politie en adviseur op gebied van sensing en voertuigherkenning, met een toelichting op het Nederlandse ‘smart lanes’-concept

14.45-15.45 uur: paneldiscussie met key-note sprekers, ervaringsdeskundigen en zaal, met bijdragen van:

  • Eddy Liégeois, Ruth Clabbers, Arthur van Dijk
  • Ton Barten, truckparkingondernemer
  • Ruud van Harten, wethouder gemeente Vlaardingen, waar parkeerproblematiek aan de orde is

15.45-16.00 uur: conclusie en afronding door Peter van Dalen en Arthur van Dijk

16.00-17.00 uur: netwerkborrel

Aanmelden

Wilt u bij deze conferentie aanwezig zijn? Stuur dan een e-mail onder vermelding van uw naam en organisatie naar evenementen@tln.nl.

Locatie

De conferentie vindt plaats van 14.00 tot 17.00 uur in het Van der Valk hotel in Houten (Hoofdveste 25, 3992 DH Houten).​