Corona-grenscontroles hinderen vrije doorgang vrachtwagens

Uitvoerige corona-grenscontroles hinderen het goederenvervoer met vrachtwagens aan de Europese grenzen. Aan veel grenzen in Europa staan enorme files die zorgen voor lange wachttijden. Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) roept de overheden in de Europese lidstaten daarom op om de vrije doorgang van vrachtwagens nu met spoed te regelen. TLN is blij met de steun van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), zij heeft TLN toegezegd dit onderwerp te zullen bespreken met de Europese transportministers.

Belgie

Eerder drong TLN aan op deze maatregel via de International Road Transport Union (IRU). Hierop riep de Europese Commissie de lidstaten maandag op de wachttijd voor vrachtwagens bij de grensovergang te beperken tot een kwartier. TLN ontvangt nog steeds klachten over lange wachttijden aan de grenzen van internationale transporteurs. De branchevereniging vindt het nu de hoogste tijd om de snelle doorgang van vrachtwagens aan de grens daadwerkelijk te realiseren. TLN-voorzitter Elisabeth Post: “De corona-grenscontroles mogen nu niet langer het vrachtvervoer hinderen van vitale goederen zoals levensmiddelen, medicijnen en medische hulpmiddelen. De vrije en snelle doorgang van het vrachtverkeer aan de grens is cruciaal tijdens deze crisis”.

Scheiden
De wegbeheerders in de verschillende lidstaten moeten snel slimme oplossingen invoeren om te voorkomen dat vrachtauto’s en ander verkeer samen in een file terechtkomen. Het vroegtijdig scheiden van het goederenvervoer en het personenvervoer met een ‘Green Lane’ waarin vrachtwagens voorrang krijgen kan hierbij helpen. Ook zullen de lidstaten moeten zorgen voor een vlotte doorstroming van vrachtwagens aan de grens door de inzet van voldoende beambten die de corona-grenscontroles uitvoeren.

Beruchte grensovergangen
TLN houdt bij welke grensovergangen de langste wachttijden hebben. De beruchtste grensovergang bij Oostenrijk met Hongarije voert de lijst aan met een gemiddelde lengte van 20 kilometer, resulterend in tientallen uren wachttijd. Maar ook de grensovergangen vanuit Italië naar Zwitserland lopen al gauw op tot 3 uur wachttijd. Op de A16, van afslag Rijsbergen tot aan de Belgische grens stond deze week een file waarvan de lengte op sommige momenten zo’n 5 kilometer bedroeg. Dit bracht een wachttijd met zich mee van maximaal 3 kwartier, zelfs buiten de spits. Ook bij andere grensovergangen naar België stond het verkeer vast. Dat gebeurde op de A4 vanuit Bergen op Zoom, op de A67 vanuit Eindhoven en op de A76 vanuit het Limburgse Stein.