Coronacrisis en APK, onderhoud, keuringen, examens en schorsen van voertuigen

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor het onderhoud en de APK van wegvoertuigen, de examens voor keurmeesters en andere zaken. We proberen daar zoveel mogelijk duidelijkheid over te geven.

Four red trucks in a row

APK
De APK-dienstverlening draait op dit moment als normaal. Dit houdt in dat, wanneer een erkenninghouder open is, de APK gewoon kan worden uitgevoerd. Nederland heeft veel erkende APK keuringsstations waar eigenaren met hun voertuigen voor een keuring terechtkunnen. Er zijn op dit moment geen problemen bekend over een verminderde capaciteit door sluiting van dealers of werkplaatsen. Dat moet zo blijven. Uitgangspunt is dat de continuïteit voor het onderhoud en de APK in deze crisistijd is gewaarborgd.

Bedrijfsbezoeken RDW 

Bedrijfsbezoeken RDW gaan gewoon door, maar wel beperkter dan normaal. De RDW moet haar taken goed blijven verdelen over het nog beschikbare personeel en rekening houdend met de maatregelen die zij nemen vanwege het coronavirus.

RDW keuringsstations
Vanwege capaciteitsproblemen hanteert de RDW vanaf 17 maart 2020 een beperkter keuringsaanbod op haar keuringsstations. Ook is een aantal keuringsstations gesloten. Momenteel zijn er 9 van de 16 keuringsstations geopend. Hier worden alleen cruciale keuringen voor de transport- en landbouwsector uitgevoerd. Het gaat hierbij om: periodieke keuringen van autobussen en gevaarlijke stoffen voertuigen aangevuld met de 1e opnames van de bedrijfsvoertuigen (licht en zwaar), keuringen voor het vervoer van levende dieren, LZV en taxi’s keuringen.

De administratieve diensten export en overschrijvingen kunnen tot nader order niet worden afgenomen op de keuringsstations. Hiervoor kun je wel terecht bij door de RDW erkende bedrijven en de RDW-balies in Zoetermeer en Veendam.
Klik hier voor meer informatie.

Aangepast schorsingsbeleid
Door de coronacrisis staan veel voertuigen in de verhuur-, taxi- en transportbranche momenteel stil. Om deze bedrijven tegemoet te komen heeft de RDW de verzamelaarsregeling voor schorsen uitgebreid. De verzamelaarsregeling staat nu open voor alle voertuigen, ongeacht hun leeftijd. Dit geldt vooralsnog voor de periode van 6 maart tot 26 juni 2020. Schorsingen die in deze periode zijn aangevraagd, blijven daarna – indien gewenst- gewoon doorlopen. De verzamelaarsregeling geldt normaal alleen voor voertuigen van 15 jaar en ouder. Nu geldt deze regeling dus tijdelijk voor alle voertuigen, ongeacht hun leeftijd. Bedrijven hoeven momenteel alleen voor de eerste 5 voertuigen de schorsing te betalen. Vanaf het zesde voertuig is de schorsing gratis.

De nieuwe regeling geldt met terugwerkende kracht tot 6 maart. Reeds gemaakte schorsingskosten vanaf het zesde geschorste voertuig worden in de loop van april door de RDW terugbetaalt. Door een voertuig te schorsen hoeft u voor een bepaalde periode niet aan de voertuigverplichtingen te voldoen (verzekering, motorrijtuigenbelasting en eventueel APK). Na het schorsen van een voertuig mag het voertuig  niet meer op de openbare weg staan of rijden. De schorsing van een voertuig is op elk moment kosteloos weer ongedaan te maken. Klik hier voor meer informatie.

Annulering APK examens
Het IBKI, het instituut voor certificering en examinering in de mobiliteitsbranche, heeft op 15 maart 2020  besloten al haar APK-examens te annuleren om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alle geboekte deelnemers ontvangen hierover een persoonlijk bericht of worden hiervoor benaderd. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 6 april 2020.

IBKI stelt alles in het werk om te voorkomen dat APK-keurmeesters hinder ondervinden voor het tijdig verlengen van hun APK-bevoegdheid. In overleg met de RDW is afgesproken dat, daar waar dat nodig, maatwerk wordt geleverd ter voorkoming dat een APK-keurmeester zijn bevoegdheid hierdoor zou verliezen.

Wanneer de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, worden de maatregelen hierop aangepast. Voor meer info kijk op de site www.ibki.nl

Meer informatie over de coronacrisis en de transport- en logistieke sector vind je in:

  • ons liveblog dat dagelijks wordt geactualiseerd;
  • ons overzicht ‘Coronavirus en (overheids)maatregelen’:  de steunmaatregelen overheid voor ondernemers tijdens en na de coronacrisis op een rij
  • ons ‘TLN-landeninformatie’ met een overzicht van de coronavirus-maatregelen voor het beroepsgoederenvervoer per Europees land;
  • onze ‘TLN-toolbox’, met de belangrijkste handvatten op het gebied van financiën, werkgeverszaken, operationele proces, juridische zaken en overige nood- en steunmaatregelen.