Correctie in de cao qua aantal uren per maand

Tot op heden gold op basis van de cao dat voor de berekening van het maandloon werd uitgegaan van 174 uur per maand. Als men echter het maandloon deelde door deze (afgeronde) 174 uur leidde dat tot andere uurlonen dan die in het cao-boekje werden aangegeven. Die waren berekend op basis van het vierwekenloon gedeeld door 160 uur. Dit is in de nieuwe cao gecorrigeerd

Snelweg A28 – Amersfoort – Leusden – Tanktransport
foto: TLN

Het aantal uur waarvan moet worden uitgegaan voor de berekening van het maandloon moet namelijk 173,92 uur per maand zijn. Tot dit aantal wordt gekomen door het in de cao opgenomen omrekeningsgetal van het 4 wekenloon naar maandloon van 1,087 met 160 (uur) te vermenigvuldigen. Door in plaats van 174 uur per maand 173,92 uur per maand te gebruiken kom je wel uit op hetzelfde uurloon als vermeldt in de cao.

Omdat er steeds meer vragen/opmerkingen kwamen over dit verschil, het onjuiste aantal uren per maand, hebben cao-partijen besloten om dit te corrigeren in de cao 2021-2022.