D66 en CDA dienen motie vrachtwagenheffing in

D66 en het CDA willen dat de Tweede Kamer zo snel mogelijk stemt over de wet vrachtwagenheffing. Daarover dienden zij vandaag een motie in tijdens het Kamerdebat MIRT.

The Hofvijver lake and the Dutch parliament in Den Haag

Kiki Hagen (D66) benadrukte tijdens het debat dat de invoering van de heffing afgesproken is in het regeerakkoord van kabinet Rutte III. De heffing is belangrijk om de transportsector duidelijkheid te geven en om zero-emissie stadslogistiek vanaf 2025 te realiseren. “De transportsector mag niet de dupe zijn van de vertraging”, aldus Hagen. Ook Jaco Geurts (CDA) ondertekende de motie. TLN is blij met dit signaal. De terugsluis van de opbrengsten van de heffing is cruciaal voor de verduurzaming van de sector, onderstreepte TLN al vaker.

Demissionair kabinet
 Minister Cora van Nieuwenhuizen wees in haar antwoord op de status van het huidige kabinet: “Het regeerakkoord is niet mee van toepassing. Het is een grote stelselwijziging, dus ik kan in demissionaire status hier niets anders mee doen”. Kiki Hagen wees de minister erop dat de Kamer de wet vrachtwagenheffing al in 2020 had moeten behandelen. “Toen was er nog géén sprake van een demissionair kabinet. Het is rijp voor behandeling”, aldus Hagen. De Tweede Kamer stemt volgende week over de ingediende motie.