Data science in de logistieke keten

Onlangs zijn in Tilburg de resultaten gepresenteerd van een eerste verkenning om te komen tot de toepassing van data science in de logistieke keten. Meerdere TLN-leden zijn hierbij betrokken.

Logistiek20en20Supply20Chain

Bij de verkenning hebben negen bedrijven (Claassen Logistics, GVT, HaCas Transport, Kennis Transport, Kivits Drunen, Magna Tyres Group, Ryano Logistics, Rhenus Contract Logistics en Transsmart) met name gekeken naar de vraagstelling in relatie tot de technische mogelijkheden.

Uitvoeringsprogramma

Dit najaar wordt de verkenning omgezet in een concreet uitvoeringsprogramma (DALI, zie onderstaand kader) op basis van 25 actuele bedrijfscasussen. Deze casussen kunnen aangemeld worden vanuit een individuele onderneming, maar ook als cluster van bedrijven met dezelfde vraagstelling.

Subsidieaanvraag

Logistics Community Brabant (LCB) neemt de bijbehorende subsidieaanvraag onder haar hoede, waarna het programma – bij toekenning – van 2019 tot en met 2021 wordt ondersteund en gecoördineerd door LCB, Breda University of Applied Sciences (voorheen NHTV Breda), REWIN, Midpoint-Brabant en JADS (TuE / TiU).

 

​Over DALI
Het belang van data voor efficiënte, flexibele en toekomstbestendige logistieke ketens wordt steeds groter. Niet alleen voor individuele organisaties, maar juist ook tussen verschillende partijen binnen een keten of zelfs tussen verschillende ketens. Slimmer samenwerken op basis van data is een belangrijke factor om de uitingen die op ons afkomen beet te pakken. Maar hoe doen we dat?

Het data science voor logistieke innovatie (DALI)-programma wordt opgezet als een proeftuin waarbij verschillende type disciplines en professionals bij elkaar worden gebracht om in een praktische setting een concrete casus uit te voeren.

Hierbij wordt de juiste data verzameld, verwerkt, geanalyseerd en toegepast in de praktijk. De DALI-proeftuin biedt meerwaarde door het inzetten van data science expertise, het bouwen van de juiste tools, samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs, het ontsluiten van een netwerk en het spreiden van kosten en risico’s. ​