De afhandeling in de haven Brexit-proof maken: werk aan de winkel

De tarieven voor importcontroles moeten omlaag en Europese lidstaten moeten de regels rond importcontroles gelijk trekken. Dat waren de belangrijkste zaken die TLN VVD-Kamerleden meegaf bij een door TLN georganiseerd werkbezoek aan de Maasvlakte.

werkbezoek20TLN-VVD20Maasvlakte-1

​​​​​​TLN nodigde de Kamerleden Helma Lodders en Bente Becker uit om in de praktijk te ervaren hoe het eraan toegaat bij de afhandeling van vracht in de Rotterdamse haven, met een bezoek aan Europe Container Terminals (ECT) en Kloosterboer Delta Terminal. Ook gaf Elmer de Bruin, Brexit-expert van TLN, een presentatie over de gevolgen van de Brexit voor Nederlandse bedrijven in transport en logistiek.

Brexit zorgt voor stijging controles

Vooral met het oog op de naderende Brexit is een snelle afhandeling van importcontroles door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) erg belangrijk. De NVWA moet immers alle voedselgerelateerde producten controleren die Nederland binnenkomen van buiten de EU. Wanneer het Verenigd Koninkrijk niet meer tot de EU behoort, neemt het aantal controles flink toe, waarschijnlijk met 20 tot 30 procent.

Controles duurder dan elders

Logistieke bedrijven en importeurs moeten zelf de kosten voor de controle van voedselgerelateerde goederen betalen. Wat veel TLN-leden steekt, is dat die controles in Nederland vaak duurder zijn dan in andere EU-lidstaten. Terwijl het werk in principe hetzelfde zou moeten zijn. Toch is zo’n controle in Nederland vaak 45 procent duurder dan in België. De hoogte van de kosten wordt vastgesteld door het Ministerie van LNV.​

Regels verschillen per EU-lidstaat

De Europese Unie heeft regels opgesteld voor importcontroles. Maar verschillende EU-lidstaten interpreteren die regels vaak op hun eigen manier. Hierdoor verschillen de regels in de praktijk toch van land tot land. Dit is onduidelijk. TLN ziet dan ook graag dat lidstaten van de EU overleggen, om de benodigde duidelijkheid te verkrijgen.