Premies sociale verzekeringen per 1 januari 2020

De premies sociale verzekeringen zijn per 1 januari op onderstaande wijze vastgesteld.

Business team meeting working with new startup project, discussion and analysis data the charts and graphs, laptop computer using, Business finances and accounting concept
Totaal Werkgever Werknemer
Volksverzekeringen
AOW  17,90   0,00  17,90
ANW   0,10   0,00   0,10
WLZ   9,65   0,00   9,65
Werknemersverzekeringen
WW-laag   2,94   2,94   0,00
WW-hoog   7,94   7,94   0,00
WAO/WIA-basispremie (incl. kinderopvang)   7,27   7,27   0,00
WGA-totaal sectorpremie*   0,72   0,36   0,36
ZW-flex sectorpremie**   0,55   0,55   0,00
ZVW   6,70   6,70   0,00
Pensioen en overige premies
Pensioenpremie 30,00  19,84  10,16
WIA-hiaat   0,80   0,00    0,80
O & O   0,86   0,615    0,245

 

*   = de WGA-totaal premie verschilt per bedrijf, de helft van de premie komt voor rekening van de werknemer
** = ZW-flex is een gedifferentieerde premie die afhankelijk is van de grootte van het bedrijf en wordt vastgesteld op basis van de instroom in de Ziektewet van werknemers die ziek uit dienst zijn getreden

Verder geldt:

  • Franchise pensioenpremie bedraagt 12.770 euro per jaar
  • Max. pensioengrondslag is 44.462 euro
  • Max. jaarloon is 57.232 euro
  • Max. premiegrens werknemersverzekeringen is 57.232 euro per jaar