Deelnemen aan Nederlands paviljoen op beurs Italië?

Na twee jaar afwezigheid vanwege de pandemie zal van 5 t/m 7 oktober in Padua opnieuw de Green Logistics Expo plaatsvinden. De Nederlandse ambassade in Italië overweegt tijdens de beurs een Nederlands paviljoen te organiseren. Wil jij deelnemen aan dit paviljoen?

Multimodaal

De Green Logistics Expo is het internationale kruispunt bij uitstek van duurzame vernieuwing in logistiek, transport en intermodale oplossingen.

De beurs is met name interessant vanwege de laatste ontwikkelingen in:

  • Geavanceerde en geïntegreerde fysieke en digitale platformen
  • Duurzame en toekomstgerichte Supply Chains met toegevoegde waarde
  • Digitale innovaties
  • Succesvolle integratie van productie, distributie en consumptie

Met het opzetten van een landenpaviljoen wil de ambassade Nederlandse bedrijven ondersteunen bij verduurzaming en internationaliseringsprojecten. Door gezamenlijke deelname worden Nederland en de deelnemende Nederlandse bedrijven beter zichtbaar.

Je kunt aangeven of jouw bedrijf in de sector van transport en logistiek wil deelnemen aan zo’n paviljoen. Afhankelijk van de getoonde interesse wordt beslist of en onder welke voorwaarden het paviljoen kan worden opgezet. Dan kan ook een inschatting worden gemaakt van de kosten van deelname.

We horen graag of je geïnteresseerd bent in deelname. Schrijf ons (zonder verdere verplichting) vóór 1 juni een email: rom-ea@minbuza.nl

Bij voldoende interesse neemt de ambassade contact op om de exacte voorwaarden en kosten toe te lichten. Dan kun je definitief beslissen (of je deelneemt).