Definitieve aanvraag NOW tranche 8, vanaf vandaag mogelijk

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kende meerdere aanvraagperioden. De laatste, NOW-6, ook wel bekend als tranche 8, betrof de periode januari tot en met maart 2022. Zoals bij elke NOW-regeling moeten er twee aanvragen worden ingediend. De eerste, de voorlopige, is reeds ingediend en daarop is het voorschot bepaald. De tweede, definitieve aanvraag, kan vanaf vandaag worden ingediend. Het indienen is mogelijk tot en met 2 juni 2023.

Dossiers – stacks of papers documents files information business report papers with color clips paper, piles of unfinished achieves with laptop computer desk in modern office, Accounting planning budget concept – Administratie

Bij het indienen van de tweede aanvraag moet het definitieve omzetverlies worden vermeld alsmede de exacte loonsom over betreffende maanden. Afhankelijk van hoe een en ander zich verhoudt ten opzichte van de gegevens ten tijde van de voorlopige aanvraag, zal er een aanvullende subsidie worden betaald, dan wel zal er terugbetaald moeten worden.

Let erop, dat er in sommige gevallen een accountantsverklaring dan wel een derdenverklaring moet worden meegestuurd.

 

Meer weten of de aanvraag indienen, zie Loket definitieve berekening achtste aanvraagperiode (NOW 6) open | UWV | Werkgevers