Derde coronamonitor bevestigt eerder beeld

De resultaten van het derde onderzoek onder TLN-leden naar de gevolgen van de coronacrisis voor de bedrijfstak bevestigen het beeld dat uit de eerste twee monitoren tevoorschijn kwam. Er zijn geen schokkende wijzigingen te melden.

Business team meeting working with new startup project, discussion and analysis data the charts and graphs, laptop computer using, Business finances and accounting concept

Nog altijd heeft iets meer dan 70 procent van de bedrijven te maken met omzetverlies sinds het uitbreken van de coronacrisis, begin maart. Het omzetverlies bedraagt circa 30 procent, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Let wel, dit is een gemiddelde van alle ondervraagde ondernemingen. Er zijn grote verschillen tussen deelmarkten en bedrijven.

Medewerkers

Op de vraag ‘Verwacht je voor 1 juni afscheid te moeten nemen van medewerkers als gevolg van de coronacrisis?’ geeft 11 procent aan dat inderdaad te verwachten. Twee weken geleden was dat nog 15 procent en vier weken terug 22 procent. Hierbij past een kanttekening. Mogelijk is het positievere beeld te verklaren uit het feit dat de inkrimping inmiddels heeft plaatsgevonden en dat betrokken ondernemers geen verder verlies van arbeidsplaatsen verwachten. Waar nog wel een gedwongen vertrek van personeel wordt verwacht, neemt de omvang af. In bijna twee derde van de gevallen gaat het nu om minder dan één op de tien werknemers. Bij de vorige meting was dit ruim de helft. Het aandeel van de bedrijven die verwachten tussen de 20 en 30 procent van de medewerkers te moeten afstoten, is meer dan gehalveerd.

Hulp

Uit de derde coronamonitor is een stijging af te lezen van ondernemingen die gebruik maken van nood- en hulpmaatregelen, van 25 naar 29 procent. TLN merkt hierbij op dat een deel van de bedrijven er graag gebruik van zou willen maken, maar er niet voor in aanmerking komt. TLN is daarom nog steeds bezig om te bevorderen dat de kabinetsmaatregelen worden aangepast.

Alle getallen van de monitor zijn hier te vinden.