Derde steunpakket: dit verandert er

Het kabinet kondigde op 28 augustus het derde steunpakket aan. In dit artikel vind je de belangrijkste wijzigingen terug.

Loep – onderzoek

Zowel de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) als de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) worden verlengd tot 1 juli 2021. Vanaf 1 oktober veranderen ze wel.

NOW
De NOW 3 gaat per 1 oktober in en bestaat uit drie tijdvakken van drie maanden. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun, zoals nu ook het geval is. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%.

Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen, maar het wordt ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de huidige economische situatie. De tegemoetkoming aan bedrijven voor loondoorbetaling wordt in stappen afgebouwd. Tegelijk komt er ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

De belangrijkste wijzigingen 

  • NOW 3 geldt per 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden).
  • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak omhoog van 20% naar 30%.
  • De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%.
  • Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
  • De korting die in de NOW 2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.
  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.
  • NOW 3 kan naar verwachting vanaf 16 november 2020 bij UWV aangevraagd worden.

 

De precieze voorwaarden van NOW 3 worden op dit moment nader uitgewerkt en zullen uiterlijk 1 oktober bekend worden gemaakt. Voor meer informatie terecht op de website van de rijksoverheid.

Tozo
Ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt tot 1 juli 2021 verlengd. Maar per 1 oktober geldt naast de huidige partnertoets ook een vermogenstoets. Zzp’ers met een eigen vermogen van meer dan €46.520 komen niet meer in aanmerking voor deze regeling. Vermogen uit een eigen woning, bedrijfspand, zakelijke apparatuur of afgeschermd pensioen telt niet mee als eigen vermogen.

Belastinguitstel
Ondernemers kunnen tot 1 oktober belastinguitstel aanvragen. Het uitstel loopt op 1 januari 2021 af. Voor bedrijven die in knel komen bij het afbetaling van de belastingschuld komt er een terugbetalingsregeling van maximaal twee jaar.