Dieselprijs dit jaar al acht procent gestegen

Vandaag, 31 mei 2018, is een goed moment om terug te kijken op de recente prijsstijgingen van de diesel en te vergelijken met dezelfde periode in 2017. Wat gaat de dieselprijs de komende tijd doen?

Man filling up the gas tank with gasoline
Diesel

​Wat al meteen opvalt in de grafiek is dat waar de dieselprijs in 2017 daalde, hij in 2018 steeg. En dat de dieselprijs aanmerkelijk hoger is. Op 31 mei 2017 kostte een liter diesel 1,0691 euro; vandaag kost hij 15 procent meer. Ten opzichte van 1 januari van dit jaar is de diesel 8 procent duurder.

Van 11 april tot 19 mei steeg de dieselprijs in 11 stappen van 1,1435 euro tot 1,2261 euro per liter (BP grootverbruik, ex BTW). Maar daarna bleef de dieselprijs inmiddels al 12 dagen ongewijzigd.
De gemiddelde dieselprijs over de eerste 5 maanden van 2018 (1,15 euro) is mede door die stijgingen 5,5 procent hoger dan die over de eerste 5 maanden van 2017 (1,09 euro). De prijs van een vat Brent olie, grondstof voor de diesel, is sinds februari van dit jaar gestegen van $ 63 naar $ 80, maar  is sinds 23 mei met enkele dollars per vat gedaald. Betekent dat de stijging van de dieselprijs al weer voorbij is en dat de olieprijs verder daalt?

Blijft olie d​​​uur?

Niemand kan de olieprijs  voorspellen, daarvoor zijn de factoren die de olieprijs en daarmee voor een belangrijk deel de dieselprijs bepalen te moeilijk in te schatten: denk aan een doelbewuste beperking van de productie door de grote olieproducerende landen,  juist meer produceren om te profiteren van de hoge olieprijs, speculatie, termijncontracten…

Goldman Sachs, Amerikaanse zakenbank die de olieprijsontwikkelingen nauwgezet volgt, verwacht dat de ruwe olie (Brent) nog duur zal blijven en de komende maanden nog rond de $ 80 zal liggen. Dichter bij huis handhaaft ABN Amro vooralsnog hun prijsraming van $ 75 aan het eind van dit jaar.
Amerikaanse zakenband Morgan Stanley ziet de Brent prijs nog verder stijgen naar $ 90 per vat in 2020. Dat zou – naast de eerdergenoemde factoren – veroorzaakt worden door een enorme vraag vanuit de scheepvaart. Zij moeten hun brandstof gaan vervangen door laagzwavelige dieselolie.

Opmerkelijke versch​illen in EU

Opmerkelijk is en blijft dat hoewel Brentolie, grondstof voor de diesel, wereldwijd dezelfde prijs kent, de prijzen van het eindproduct diesel in Europa zo verschillend zijn, ook zonder de BTW. De Europese commissie publiceert wekelijks dieselprijzen van de 28 EU landen per 1.000 liter. Die prijs ligt op 21 mei met 793 euro het hoogst in Zweden en met 528 euro het laagst in Malta. Nederland staat op de 8e plaats met 644 euro.

TLN publiceert dagelijks op haar website dieselprijzen aan de pomp in diverse Europese landen, ex BTW. Die variëren op 29 mei  van 1,32 in Noorwegen tot 0,87 in Litouwen; Nederland staat hier met 1,23 op de 7e plaats.  Verschillen in accijns en – bij de niet-Euro landen – wisselkoersverschillen en nationale verschillen in vraag en aanbod zullen daarbij een belangrijke rol spelen.

Onzeker

Wat de olieprijs gaat doen is heel onzeker, maar een aantal experts verwacht dat de olieprijs voorlopig hoog blijft. En omdat de olieprijs een belangrijk bestanddeel vormt van de dieselprijs zou dat – bij gelijk blijven van de andere prijsbepalende factoren als vraag en aanbod en hoogte van de accijnzen – betekenen dat de dieselprijs voorlopig ook hoog zou blijven.