Wat vind jij van de subsidieregeling schoon bouwmaterieel?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) voor. De SSEB moet bijdragen aan 60 procent minder stikstof in 2030 in de bouw.

Bouwlogistiek

Door deze regeling kunnen subsidies worden verstrekt voor:
1. De aanschaf van een emissieloze bouwmachine.
2. De elektrificatie van een bestaande bouwmachine of de toepassing van een nabehandelingssysteem.
3. Het ontwikkelen van nieuwe emissieloze bouwmachines en de benodigde tank- en laadoplossingen.

De SSEB moet ondernemers in de bouwsector helpen bij de aanschaf van schoner materieel. De regeling is vooral gericht op machines, die gebruikt worden op de bouwplaats zelf.  TLN heeft ervoor gezorgd dat transportmaterieel en voertuigen ook op de lijst staan, zoals de autolaadkraan en meeneemheftruck, maar ook de kiepauto en betonmixer.

Je kunt tot en met 16 januari 2022 via de volgende link SSEB internetconsultatie  reageren op deze regeling en de toelichting. In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar je reactie op:

  • De werkbaarheid van de aanvraagprocedure.
  • De hoogte van de maximale subsidiebedragen per project en per aanvrager.
  • De samenstelling van de lijst van bouwmachines die voor subsidie in aanmerking komen; wat mis je?
  • De uitvoerbaarheid van het protocol voor toelating van SCR-nabehandelingstechniek en de verdere invulling van de controle op de toepassing van de SCR-nabehandelingstechnieken in de praktijk.
  • De omvang van het totale subsidiebudget van 270 miljoen euro tot en met 2030

Uiteraard kun je als bedrijf zelf reageren, maar we stellen het op prijs als je je reactie ook stuurt naar bouw@tln.nl.  Met de input van haar leden, kan TLN dan ook een zorgvuldige, collectieve reactie opstellen. De brief aan de Tweede Kamer: Internetconsultatie Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Lees ook ‘Geen emissies meer in de bouw’ een artikel over de grote uitdaging voor de transportsector en schoon en emissieloos bouwen.