Doorbraak in ‘joint corridor development’

Meer dan 75 verladers en vervoerders zijn deze week aangezet om in 100 dagen samen het verschil te gaan maken. Hiertoe heeft Lean & Green Off-Road vanaf nu, met de toetreding van de regio Noord-Holland, een landelijke dekking.

Lean20and20Green20Off-Road-1

​Dat alle bedrijven in Nederland vanaf deze week eenvoudig en snel toegang hebben tot het landelijke logistieke actienetwerk ‘Lean & Green Off-Road’ gaat Nederland grote maatschappelijke voordelen opleveren.

Joint corridors

Dankzij de ontwikkeling van ‘joint corridors’ over het spoor, de binnenvaart en de weg halen verladers 80% van het vervoer van de weg op deze corridors. Dat is goed voor de economie, de leefomgeving en de mobiliteit en doorstroming op de wegen. Met Lean & Green Off-Road spelen de deelnemende bedrijven ook in op het chauffeurstekort en het gebrek aan logistiek personeel, dat de komende jaren fors zal toenemen.

Matching app

Bedrijven kunnen vanuit elke regio aansluiten bij Lean & Green Off-Road, via regionale partners zoals NewWays, LIOF en Zeeland Connect of rechtstreeks via het landelijke Lean & Green Off-Road actieteam van Connekt in Delft. Het instrument dat Lean & Green Off-Road inzet om samenwerking te bespoedigen, is de weConnekt app: een logistieke matching app.

Volumes inbrengen

Verladers en vervoerders kunnen met deze app op een eenvoudige manier direct volumes inbrengen. Dat versnelt de matching tussen verladers en vervoerders ten behoeve van ontwikkeling en opschaling van gemeenschappelijke vrachtcorridors. Met de inrichting van een legal office biedt Lean & Green Off-Road ook rechtszekerheid en transparantie aan de deelnemers.

Landelijk actieprogramma

Lean & Green Off-Road is ontwikkeld door het landelijke actieprogramma Lean & Green Off-Road van de Topsector Logistiek, dat wordt uitgevoerd door Connekt, met ondersteuning van onafhankelijke regionale partners. TLN is nauw betrokken bij het initiatief. Meer info: www.lean-greenoffroad.nl.