Duurzaamheidsdrieluik: samen op weg naar een halvering van CO2-emissies

In 2017 lanceerde TLN voor het eerst haar duurzaamheidsambitie. Om deze visie te verduidelijken zijn drie animatiefilms én een handig duurzaamheidsdrieluik ontwikkeld.

duurzaamheidsdrieluik

​​De duurzaamheidsvisie van TLN bestaat uit drie onderdelen: Zero Emission in de binnenstad, Low Emission in het binnenland en High Efficiency in de ketenlogistiek. Met deze aanpak brengen we de vergroening van transport en logistiek in een versnelling. Van volgen naar leiden, noemen we dat. We laten u graag aan de hand van een drietal animatiefilms zien hoe wij de toekomst voor ons zien.

Zero Emission binnen​stad

TLN ziet toekomst in een emissievrije bevoorrading van de grotere binnensteden. Geen schadelijke motoremissies, geen geluidshinder en tegelijkertijd bijdragen aan een betekenisvolle CO2-reductie. Hoe we dat voor ons zien?

 

Low Emission bin​​nenland

Zero Emission is voorlopig nog niet beschikbaar voor grotere vrachtauto’s die over langere afstand in Nederland worden. Maar vrachtauto’s kunnen wel wezenlijk bijdragen aan CO2-reductie door in plaats van diesel een duurzame brandstof te tanken. Onze ideeën daarover:

 

High Efficiency ketenlog​istiek

Transporteurs zoeken altijd naar de meest efficiënte belading en de snelste routes. Dat is hun werk en uiteindelijk hun bestaansrecht. Wat ketenlogistiek nodig heeft om nog efficiënter te worden, is hoogwaardige samenwerking om de CO2-emissies van logistiek terug te dringen. Wat is daarvoor nodig?

 

Extra informatie

Uiteraard houden wij u vanuit TLN op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.