Duurzame mobiliteit en bereikbaarheid in de provincie

Binnenkort mag je weer stemmen. Dit keer voor de provinciale staten in jouw provincie. Om straks de gekozen bestuurders te helpen de provincie te besturen heeft Transport en Logistiek Nederland (TLN) een manifest gemaakt. Hierin staan aandachtspunten en oplossingen om de maatschappelijke opgaven in jouw provincie te helpen oplossen. Met elkaar op weg naar een duurzame, bedrijvige en bereikbare provincie.

foto Breytner

Een duurzame provincie, dat is één van de drie onderwerpen in ons manifest. Een aantal grote landelijke opgaven zullen veel aandacht vragen van de provincies. Het verminderen van de stikstof uitstoot en broeikasgassen, het verbeteren van de water- en bodemkwaliteit en de biodiversiteit. Daarnaast heeft elke provincie een woningbouwopgave. Al deze opgaven willen we duurzaam realiseren en zijn allemaal onlosmakelijk verbonden met de mobiliteit en bereikbaarheid in de provincie.

Duurzame mobiliteit en bereikbaarheid
Duurzame mobiliteit en bereikbaarheid zijn onderwerpen waarbij de transport en logistieke sector haar bijdrage kan en wil leveren. Vervoerders willen graag overschakelen van diesel naar zero-emissie transport. De sector wil zelf graag stroom opwekken en voertuigen elektrisch opladen op het eigen terrein of bij de loods waar geladen en gelost wordt. Daarbij zijn ze afhankelijk van de mogelijkheden die er zijn op het industrieterrein of de plek waar de onderneming gevestigd is. De infrastructuur en de capaciteit van het energienetwerk moet dit wel aankunnen.

We weten helaas dat de beschikbaarheid van voldoende stroom een probleem is in veel gebieden. Dit mag geen vertragende factor worden in de verduurzaming van het transport, dat zou zonde zijn. Om te zorgen dat dit niet gebeurt moet er samengewerkt worden door netbeheerders, gemeenten, bedrijven en stroomleveranciers om de problemen die er zijn op te lossen. Omdat het stroomnet van regionaal belang is lijkt de provincie de juiste partij om dit proces te coördineren. Wij roepen daarom de provincie op deze rol op te pakken zodat de ondernemers in jouw regio de transitie naar duurzaam transport en logistiek kunnen maken!

Onze volledige inbreng voor de Provinciale Statenverkiezingen vind je hier.