Einde steunmaatregelen per 1 oktober 2021

Onlangs kondigde het kabinet aan dat de meeste steunmaatregelen per 1 oktober 2021 eindigen. In dit artikel lees je wat dit voor jou betekent.

Calculator, Euro banknotes and coronavirus in Europe – corona

Vanaf 1 oktober kan je geen nieuwe aanvragen meer indienen en verleent de overheid geen subsidie meer. Maar het betekent niet het einde van alle regelingen zoals de NOW, Tozo, TONK en TVL.

Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)
Momenteel loopt NOW-4. Het is nog mogelijk tot en met 30 september a.s. subsidie aan te vragen over de loonperiode juli tot en met september 2021. Er zal geen NOW-5 komen, dus over de periode vanaf 1 oktober a.s. zal geen subsidie meer aangevraagd kunnen worden.

Toch hebben de bedrijven die gebruik hebben gemaakt van een van de NOW-regelingen nog lange tijd met die maatregel te maken omdat elke werkgever die NOW aangevraagd heeft ook een tweede, definitieve, NOW-aanvraag moet indienen. Wanneer dat exact moet, is afhankelijk van de specifieke NOW-regeling waarvan gebruik gemaakt is. Hierbij gelden de volgende definitieve aanvraagperioden:

  • NOW-1: tot en met 31 oktober 2021
  • NOW-2: tot en met 5 januari 2022
  • NOW-3.1: 4 oktober 2021 tot en met 26 juni 2022
  • NOW-3.2: 31 januari 2022 tot en met 23 oktober 2022
  • NOW-3.3: 31 januari 2022 tot en met 23 oktober 2022
  • NOW-4: 1 juni 2022 tot en met 22 februari 2023

 

Het niet tijdig insturen van de definitieve aanvraag leidt ertoe dat er geen recht is op de subsidie en het ontvangen voorschot terugbetaald moet worden. Zorg er dus voor dat de definitieve aanvraag tijdig bij het UWV ligt. En dat, indien dat nodig is, een derden- of een accountantsverklaring is bijgevoegd.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Momenteel kan nog gebruik worden gemaakt van Tozo-5, die betrekking heeft op de periode juli tot en met september 2021. Er komt geen Tozo-6. Op basis van Tozo-5 kan gedurende 3 maanden inkomensondersteuning worden aangevraagd tot het sociaal minimum respectievelijk een lening voor bedrijfskapitaal.

Het aanvragen kan bij de woongemeente en kan tot eind september 2021.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
Personen waarvan het inkomen zodanig gedaald is dat zij de noodzakelijke kosten, zoals woonkosten, niet meer kunnen betalen, kunnen een beroep doen op de TONK.
Het aanvragen van de TONK dient ook bij de woongemeente te gebeuren en kan tot en met 30 september 2021.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
Ondernemers die in de problemen kwamen om hun vaste lasten te betalen, kunnen gebruik maken van de TVL. Momenteel is het mogelijk om de TVL aan te vragen over het derde kwartaal van 2021. Dat is mogelijk tot 26 oktober a.s. 17:00 uur en dient bij de RVO te gebeuren. Er zal geen TVL voor het vierde kwartaal van 2021 meer komen.

Na afloop van de subsidieperiode moet nog de werkelijke omzet aan de RVO worden doorgegeven. In sommige gevallen moet er een accountantsverklaring worden meegestuurd. In welke periode de werkelijke omzet doorgegeven moet worden, ligt aan het kwartaal waarvoor subsidie is aangevraagd. Is dat:

  • Kwartaal 1 2021: dan moet de werkelijke omzet voor 1 oktober 2021 zijn doorgegeven;
  • Kwartaal 2 2021: dan moet de werkelijke omzet voor 12 januari 2022 zijn doorgegeven;
  • Kwartaal 3 2021: dan moet de werkelijke omzet voor 2 april 2022 zijn doorgegeven.

 

Samenvattend
Per 1 oktober a.s. worden bovenstaande steunmaatregelen niet verlengd. Maar dat betekent niet het einde van de regelingen. Als je aanspraak hebt gemaakt op NOW of TVL moet na de voorlopige aanvraag nog een definitieve aanvraag worden ingediend. Daarin geef je de werkelijke omzet door.

Daarna zullen de uitvoerende instanties de subsidie definitief vaststellen.

Meer weten over de verschillende regelingen? Zie: Corona en (overheids)maatregelen – Transport en Logistiek Nederland (tln.nl)