Elmer de Bruin verkozen tot voorzitter van CLTM binnen de IRU

Op woensdag 9 maart 2022 is Elmer de Bruin, International Affairs Manager bij TLN verkozen tot President van de CLTM-commissie (EU Goods Transport Liaison Committee). Dit is de vergadering van de IRU (International Road Transport Union) in Brussel. Sinds 2020 vervulde Elmer al de rol van vice-voorzitter in deze commissie. Tijdens de CLTM-vergadering van 9 maart jl. werd Elmer unaniem verkozen tot voorzitter.

Elmer 2

TLN is lid van IRU. Via CLTM worden de leden, EU-breed, in staat gesteld om in gezamenlijkheid te spreken over EU-brede onderwerpen, beslissingen te (kunnen) nemen over EU-beleid, en om met één stem naar buiten te treden.

Rol als voorzitter
Als voorzitter van de CLTM kan Elmer in internationaal verband veel voor de leden van TLN gaan betekenen. Elmer reageert zelf op zijn verkiezing: ‘Ik ben vereerd dat ik unaniem verkozen ben en vanuit deze rol hoop ik dat we (nog) meer invloed kunnen uitoefenen op de voor TLN-leden belangrijke dossiers bijvoorbeeld digitalisering, arbeidsmarkt, verduurzaming en de verdere uitwerking van het Mobiliteitspakket.’

Het is super mooi nieuws dat Elmer deze rol namens TLN en de leden gaat invullen. TLN feliciteert Elmer met de benoeming en wenst hem heel veel succes toe.