Enquête: welke digitale uitdagingen ziet u op u afkomen?

De wereld om ons heen verandert en nieuwe ontwikkelingen en innovaties volgen elkaar in rap tempo op.

Innovatie_2019

​Om een goed beeld te krijgen van de digitale uitdagingen in de sector, op de korte én lange termijn, vragen wij 10 minuten van uw tijd om een korte enquête in te vullen, via deze link. Bij voorbaat dank voor uw deelname!