ERRU uitgebreid met overtredingen Mobility Package

Het ERRU-register is uitgebreid met overtredingen van de nieuwe Europese transportregels regels uit het Mobility Package. De Europese Commissie heeft onlangs op 3 mei de lijst van overtredingen gepubliceerd die worden opgenomen in het register.

Parkeerplaats

Het ERRU-register, dat in Nederland sinds 1 april 2021 actief is, bevat de definitief geworden overtredingen van de laatste 2 jaar. Zij komen op naam van de vergunninghouder en de vervoersmanager en kunnen bij het overschrijden van de grenswaarde leiden tot het verlies van de vakbekwaamheid en/of de vergunning.

Mate van ernst
De nieuwe overtredingen uit het Mobility Package zijn geclassificeerd volgens de ernst van de inbreuk (infringement) op de regels: serious infringements (SI), very serious infringements (VSI) en most serious infringements (MSI). Dit levert in het register achtereenvolgens 1, 3 en 9 strafpunten per overtreding op.

Landcode
Ook is opgenomen een al bestaande overtreding van het niet registreren van de landcode bij begin- en einde diensttijd. Dit wordt net als het ontbreken van de landcode bij het passeren van de grens geclassificeerd als een SI. In Nederland moeten deze nieuwe ERRU-overtredingen nog verwerkt worden in de bijlage van de NIWO beleidsregels. Dat wordt eind dit jaar verwacht.

Strafpunten
Omdat deze regels zijn vastgelegd in een Verordening hebben ze wel rechtstreekse werking vanaf 20 dagen na de datum van publicatie. Of dat ook al tot strafpunten kan leiden bij definitief geworden boetes na de inwerkingtredingsdatum, hangt af van de stand van zaken in het land van overtreding. Dat gaat dan over zowel de implementatie van het Mobility Package als de verwerking van de overtredingen in de systemen.

Alle overtredingen
Voor meer informatie over ERRU, zie onze website  op deze pagina. Hier is ook de volledige bijlage van alle Verordeningen te vinden met de classificatie van alle overtredingen.