EU-leiders in Brussel stemmen in met Brexit-akkoord

De EU-leiders kwamen in Brussel bijeen om hun steun uit te spreken voor de Brexit-deal.

Euro flag puzzle concept
Brexit_2511

Deze deal regelt het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en legt vast hoe in grote lijnen de toekomstige relatie eruit zou moeten zien. Ondanks de overeenkomst blijft er door grote politieke onrust in het Verenigd Koninkrijk onzekerheid over de Brexit.

De deal

In de overeenkomst wordt gedetailleerd de relatie beschreven tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie voor de komende jaren. Er komt een transitieperiode tot 31 december 2020, maar die kan eenmalig verlengd worden met 2 jaar als beide partijen hiermee instemmen. Tijdens deze periode zal het Verenigd Koninkrijk binnen de interne markt blijven en moeten voldoen aan alle Europese wet- en regelgeving.

Tijdens de overgangsperiode blijft het VK ook in de douane-unie. Dat betekent dat er gedurende deze periode geen douaneaangiftes hoeven te worden gedaan en er in principe ook geen douanecontroles plaatsvinden. In principe, omdat de douane net als nu natuurlijk altijd het recht behoudt om goederen te controleren.

Kortom, gedurende de overgangsperiode blijft alles hetzelfde zoals nu.

Toekomstige relatie

De grote lijnen voor de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zijn in een politieke verklaring uiteengezet. Deze verklaring is niet bindend, maar geeft de intentie weer waar beide partijen de onderhandelingen mee ingaan.

Zo moeten er geen invoerrechten en quota tussen de beide gebieden komen en moeten de douaneprocedures zo vlot mogelijk verlopen. Ook goederenvervoer wordt expliciet genoemd in deze politieke overeenkomst: markttoegang moet vergelijkbaar zijn. Bovendien moet andere regelgeving voor wegvervoer zoveel mogelijk gebaseerd zijn op internationale verdragen waar beide partijen onderdeel van zijn. Met andere woorden: vervoer moet mogelijk blijven onder dezelfde voorwaarden in zowel het VK als de EU.

Hoe deze voorwaarden er concreet uit gaan zien, zal moeten worden uitgewerkt tijdens de onderhandelingen.

Blijvende onzekerheid

Het Britse parlement en het Europees parlement zullen nog stemmen over deze deal. Begin december is een stemming in het Britse parlement. Een meerderheid is dan nodig om de deal te bekrachtigen. Het is hoogst onzeker of deze benodigde meerderheid er zal komen voor deze overeenkomst. Ondanks de overeenkomst behoort een ‘no deal’ dus nog steeds tot de mogelijkheden.

Wat betekent dit voor u?

Ondanks het akkoord van vandaag blijft de onzekerheid nog even voortbestaan door de onstabiele politieke situatie in het Verenigd Koninkrijk. Hierdoor blijft het noodzakelijk om uw bedrijf voor te bereiden op een ‘no deal’-scenario.