EU-lidstaten willen verlenging rijbewijzen en code 95

EU-lidstaten willen de geldigheid van rijbewijzen en beroepscertificaten die tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021 verlopen met tien maanden verlengen.

chauffeurskaart2

Door coronamaatregelen is het CBR dicht en kan niet iedereen op tijd zijn of haar rijbewijs of code 95 verlengen. Er is in Nederland al een nationale coulancereling. Met dit Europese voorstel krijgen chauffeurs extra tijd om na heropening van het CBR hun zaken alsnog voor elkaar te krijgen, terwijl ze er ondertussen zeker van zijn dat in de EU-lidstaten overal dezelfde regels worden gehandhaafd.

Verlenging
De EU-lidstaten willen dat de geldigheid van alle Europese rijbewijzen en beroepscertificaten die vervallen tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021 met tien maanden wordt verlengd. Rijbewijzen en certificaten die tussen 1 februari en 30 augustus 2020 zijn verlopen, moeten tot uiterlijk 1 juli 2021 verlengd kunnen worden. Deze coulanceperiode moet voor alle Europese landen gelden en overstijgt eventuele regelgeving van EU-lidstaten.

Besluit
TLN is blij met het voorstel en drong al eerder bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Europese Commissie aan op een langere coulanceperiode voor verlopen rijbewijzen en code 95. Voordat dit voorstel in werking treedt, moet het eerst worden goedgekeurd door het Europees Parlement. Die beslissen hier volgende week over. Zodra hier meer over bekend is, melden wij dat op onze website.