Europarlement uit zorgen over chaos bij Europese grenzen

Verschillende Europarlementariërs hebben in de transportcommissie in het Europees Parlement aandacht gevraagd voor de problemen bij de Europese grenzen. De afgelopen periode kondigden Duitsland, Tsjechië en Oostenrijk afzonderlijk van elkaar plotseling testverplichtingen en extra controles voor het vrachtverkeer aan. Dat leidde direct tot opstoppingen. Volgens diverse Europarlementariërs zijn deze maatregelen aan de grens disproportioneel en in de Transportcommissie vroegen zij wat de Europese Commissie concreet gaat doen tegen de grensbeperkingen.

duitsland snelweg –

Om de soepele doorgang van goederenvervoer te garanderen, heeft de Europese Commissie vorig jaar een aantal regels vastgesteld, zoals het instellen van Green Lanes. Hoewel lidstaten een lange tijd die regels hebben nageleefd, ontstaan er nu wederom problemen. Met grote gevolgen voor de transportsector en de chauffeurs.

Logistieke keten essentieel

De Nederlandse Europarlementariërs Caroline Nagtegaal (VVD) en Vera Tax (PvdA) namen ook het woord in de transportcommissie. Nagtegaal (VVD) gaf aan dat de logistieke keten van essentieel belang is: ‘We moeten juist in deze tijd zorgen dat de goederen niet gehinderd worden. En het is volgens mij ook niet effectief, chauffeurs zitten voornamelijk in hun cabine en het leidt tot enorme verstoringen en raakt transportbedrijven. De logistieke keten is essentieel en moet niet onnodig gehinderd worden.’ Tax (PvdA) sloot zich aan bij eerdere inbrengen en wilde van de Europese Commissie weten wat de Commissie concreet kan doen als individuele lidstaten het Green Lanes principe niet respecteren.

In reactie op de vragen van de Europarlementariërs gaf de Commissie aan alles te doen doet wat binnen hun macht en bevoegdheden ligt, maar dat het uiteindelijk aan de lidstaten zelf is om gezondheidsmaatregelen op te leggen. De Commissie begrijpt dat er maatregelen moeten worden genomen, maar vindt de manier waarop niet optimaal vanuit een transportperspectief. Om die reden probeert de Commissie druk uit te oefenen op lidstaten om verlichtende maatregelen in te voeren voor de transportsector.

Vaccinaties

Daarnaast gaf de Commissie nog aan dat er de komende maanden ongetwijfeld verschillende snelheden zijn tussen lidstaten in het vaccineren van het transportpersoneel. De Commissie gaat nu kijken hoe het kan voorkomen dat er in de toekomst discriminatie tussen landen gaat plaatsvinden op basis van het al dan niet hebben van een vaccinatiecertificaat.

Vandaag komt de EU-leiders bijeen om te praten over de aanpak van de coronacrisis. Een soepele doorgang van goederen staat ook op de agenda. TLN blijft bovenstaande ontwikkelingen in samenwerking met de IRU op de voet volgen.