Europarlementariërs halen net op in transportsector

Twee leden van de Europese Transportcommissie, Caroline Nagtegaal (VVD) en Vera Tax (PvdA), spraken eerder deze week uitgebreid met vertegenwoordigers uit het transport over de (mogelijke) gevolgen van de Brexit ná 2020, als de overgangsperiode ten einde is. TLN organiseerde deze dialoog, die plaatsvond bij ferrymaatschappij Stena Line in Hoek van Holland.

Stena Line-EP-TLN

Met de overgangsperiode heeft de Brexit op dit moment nog een minimale impact op de transportsector. Maar binnenkort start de Europese Unie de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk. Deze moeten leiden tot een handelsakkoord, dat vanaf 2021 van kracht wordt. Voldoende reden voor Europarlementariërs Nagtegaal en Tax om te peilen wat de transportsector nodig heeft om ook na de overgangsperiode een soepel transport tussen het Europese vasteland en de Britse eilanden te kunnen garanderen.

Eigen keuring

Een fytosanitaire/veterinaire keuring in Nederland volstaat na de overgangsperiode mogelijk niet voor de Britse autoriteiten. Die gaan wellicht kiezen voor (ook) een eigen keuring, met in dat geval serieuze gevolgen voor de doorlooptijd in de logistieke keten. Deze zal dan toenemen, wat met name voor het transport van versproducten naar het Verenigd Koninkrijk nadelig is. Vraag is ook of er voldoende capaciteit is om alle keuringen (snel) af te kunnen handelen.

Onvoldoende tijd

Zorgen zijn er ook over hoe en wanneer de nieuwe situatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk concreet wordt. Immers, een nieuwe werkwijze vraagt om gewenning en dus om tijd. Die is er onvoldoende als er bijvoorbeeld pas in december duidelijkheid is over het handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vanaf 2021.

Ketenverantwoordelijkheid

Het ging verder over ketenverantwoordelijkheid. Weet iedere schakel in de keten wat nodig is om vanuit Nederland soepel de ferryovertocht te maken naar het Verenigd Koninkrijk? Dus niet alleen de logistiek dienstverlener, maar bijvoorbeeld ook de verlader en de expediteur? Nu blijkt dat nog niet altijd het geval te zijn. Met, na de overgangsperiode, als niet gewenst gevolg een weigering van de toegang tot de ferryterminal.

Documenten uitwisselbaar

Tot slot kwam de onderlinge erkenning van transportvergunningen en -diploma’s ter sprake. Bij voorkeur blijven dergelijke documenten, ook na de overgangsperiode, uitwisselbaar tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Om een tekort in vergunningen te voorkomen, en zo de continuïteit in de logistieke keten te garanderen.

Positief gevoel

Nagtegaal, Tax en de aanwezige vertegenwoordigers uit het transport kijken met een positief gevoel terug op de bijeenkomst. Met de opgedane inzichten verwachten de Europarlementariërs een constructieve inbreng te kunnen leveren in het Europees Parlement, en zo bij te dragen aan een soepele transportrelatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, ook na de overgangsperiode.