Europarlementariërs zetten in op vroegere terugbetalingstermijn voor Brexit-fonds

De commissie voor regionale ontwikkeling (REGI) in het Europees Parlement heeft op 25 mei haar standpunt aangenomen over het Brexit Adjustment Reserve. De Europarlementariërs roepen op om de terugbetalingstermijn te vervroegen van 1 juli 2020 naar 1 juli 2019 om ondernemers te compenseren voor de gemaakte kosten ter voorbereiding op Brexit.

Wachtende vrachtwagens Engeland – file – snelweg – brexit – Engeland

Het Brexit Adjustment Reserve is een ‘Brexit-fonds’ met een waarde van zo’n €5 miljard en heeft als doel om regio’s en sectoren te compenseren voor nadelige economische gevolgen van het vertrek van het VK uit de EU. Dit fonds is met name gericht op lidstaten en sectoren die sterk verweven zijn met de Britse economie. Zo zouden Nederland, Frankrijk en Ierland op veel geld kunnen rekenen, alsook de visserij en de transport- en logistieke sector. In haar voorstel spreekt de Commissie van een terugbetalingstermijn die geldt van 1 juli 2020 tot 31 december 2022. Dit betreft de periode waarin de gemaakte kosten ter voorbereiding op Brexit in aanmerking komen voor subsidie.

Europees Parlement: vervroeging terugbetalingstermijn met 12 maanden
De REGI-commissie stelt voor om de terugbetalingstermijn te vervroegen én te verlengen zodat bedrijven in de transport- en logistieke sector eerlijk worden gecompenseerd voor de vroegtijdige voorbereidingen op Brexit. Het Europees Parlement stelt als aanvangsdatum 1 juli 2019 voor, een vervroeging van twaalf maanden ten opzichte van het commissievoorstel. Daarnaast stelt de REGI-commissie voor om de terugbetalingstermijn met twaalf maanden te verlengen tot 31 december 2023.

EU lidstaten: vervroeging terugbetalingstermijn met 6 maanden
Naast het Europees Parlement moeten ook de EU lidstaten akkoord gaan met dit voorstel. De Raad van de EU, waarin de EU lidstaten samenkomen, zet vooralsnog in op een terugbetalingstermijn die zowel aan de voor- als achterkant wordt uitgebreid ten opzichte van het Commissievoorstel. De lidstaten willen een terugbetalingstermijn die geldt van 1 januari 2020 tot 31 december 2023. Weliswaar een vervroeging, maar slechts zes maanden in plaats van de twaalf maanden waar het Europees Parlement voor pleit.

Inzet TLN: aanvangsdatum 29 maart 2019
TLN heeft de afgelopen maanden bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Brussel en bij verschillende Nederlandse Europarlementariërs ingezet op een vervroeging van de terugbetalingstermijn naar 29 maart 2019, de dag waarop het VK bekendmaakte de EU te verlaten. TLN is van mening dat ondernemers die zich op tijd hebben voorbereid gestraft worden als de terugbetalingstermijn pas vanaf juli 2020 geldt, met name ook omdat ondernemers er niets aan kunnen doen dat de datum waarop het VK de EU zou verlaten enkele keren is uitgesteld.

Volgende stappen: onderhandelingen over compromis
Nu de REGI-commissie haar verslag heeft aangenomen moet het dossier nog worden aangenomen door het Europees Parlement als geheel. De stemming staat gepland voor september en is naar verwachting een formaliteit. Als het Europees Parlement zijn positie heeft vastgesteld kunnen de onderhandelingen met de Raad van de EU beginnen, onder meer over een compromis op de start- en einddatum van de terugbetalingstermijn. TLN volgt de onderhandelingen op de voet.