Europese Commissie komt met eerste antwoorden op vragen rondom Mobility Package

De in juli gepubliceerde tekst van het Mobility Package heeft tot veel vragen geleid over de interpretatie ervan. De rij- en rusttijden gingen al op 20 augustus jl. in, en hierover heeft de Europese Commissie (EC) nu wat meer duidelijkheid gegeven. Er waren vooral veel vragen rondom de nieuwe return home van de chauffeur.

Europa vlaggen – EU

TLN heeft samen met de IRU en handhavers de afgelopen maanden veel overleg gehad over deze vragen en een deel daarvan is uiteindelijk voorgelegd aan de EC. Ze zijn nog niet allemaal beantwoord, maar de eerste stap is gezet. De antwoorden van de EC zijn overigens niet bindend, uiteindelijk is alleen het Europese Hof van Justitie bevoegd een bindende interpretatie van de wetgeving te geven.

Toch is TLN tevreden dat de EC deze stap zet in een poging meer uniformiteit en duidelijkheid te krijgen. Intussen wordt verder gewerkt aan de inventarisatie van vragen over de andere onderdelen van de wetgeving, zoals detachering en cabotage, die op een later moment (begin 2022) in werking zullen treden.

TLN heeft de FAQ over het Mobility Package geactualiseerd.