Europese ministers willen één tolkastje voor heel de EU

De Europese transportministers willen dat er één Europese standaard voor tolheffing komt. Ook willen zij het makkelijker maken om huurvoertuigen in te zetten. Over rij- en rusttijden, cabotage en detachering zijn de ministers het nog niet eens.

European Union flags in front of the Berlaymont building

​De Nederlandse minister Van Nieuwenhuizen van IenW en haar Europese collega’s bespraken tijdens de Transportraad op donderdag 7 juni in Luxemburg enkele onderdelen van het zogeheten Mobility Package​, een pakket aan Europese regels voor de transportsector.

Eén tolkastje​

De ministers willen dat transporteurs uiteindelijk voor heel de Europese Unie maar één contract met één tolaanbieder en één tolkastje nodig hebben. Daarvoor moeten de bestaande Europese tolheffingssystemen ‘interoperabel’ gemaakt worden: ze moeten elkaar kunnen communiceren. TLN is het op dit punt zeker met de ministers eens. Bijna alle 28 lidstaten heffen inmiddels tol en het spreekt voor zich dat transporteurs gebaat zijn bij één systeem, met één tolkastje in de vrachtauto.

Huurvoertuigen inzetten

De ministers bespraken ook het voorstel uit het Mobility Package dat het aantrekkelijker moet worden om gehuurde voertuigen in te zetten, ook voor vervoer in een andere Europese lidstaat. Ze zijn het met de Europese Commissie eens dat de huidige strikte regels efficiënt vervoer in de weg staan en zijn dus vóór verruiming van de regels. TLN is het grotendeels met de Commissie en de ministers eens op dit punt: de huidige regels zijn te star. Ondernemers kunnen nu niet eens voertuigen van hun eigen dochterondernemingen inzetten, als die voertuigen in een andere lidstaat staan ingeschreven.

Oneens over sociale onderwerpen

Ook spraken de ministers over de sociale aspecten van het Mobility Package, waaronder de rij- en rusttijden, cabotage en detachering van bestuurders in het wegvervoer. Over die sociale aspecten zijn de ministers het nog niet eens: door grote verdeeldheid onder de ministers zijn deze dossiers volledig vastgelopen. Op het gebied van detachering en het volledig vrijgeven van de transportmarkt staan vooral de West- en de Oost-Europese lidstaten tegenover elkaar. De Oost-Europese landen zien graag dat de markt voor transport volledig wordt vrijgegeven. De West-Europese landen, waaronder Nederland, niet. Want zolang de lonen en af te dragen premies nog zoveel verschillen, zou het volledig vrijgeven van de markt zorgen voor oneerlijke concurrentie. Nederlandse bedrijven bijvoorbeeld hebben veel hogere loonkosten dan Oost-Europese en het is onmogelijk daarmee te concurreren.

TLN en vakbonden FNV en CNV boden 29 mei nog een petitie aan de Tweede Kamer aan, om ze op te roepen te strijden voor een eerlijke, transparante transportsector. Tegen het volledig vrijgeven van de Europese transportmarkt en vóór het behoud van een deel van de huidige wetten. Tijdens een vergadering in de Tweede Kamer op 30 mei gaf minister Van Nieuwenhuizen aan dat zij in gesprek met haar Europese collega’s op zou komen voor de Nederlandse belangen.

Naar verwachting worden de voorstellen uit het Mobility Package uiteindelijk niet eerder dan begin 2020 worden aangenomen. Deze vertraging zorgt voor veel onzekerheid voor de transportsector. TLN is daar zeer bezorgd over.