Evaluatie ‘APK-, kenteken en registratieplicht’ voor voertuigen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft sinds 1 januari 2021 de ‘APK-, kenteken- en registratieplicht’ voor (land)bouwverkeer ingevoerd. Voor het ministerie van I&W voert Royal HaskoningDHV op meerdere momenten een evaluatie uit om de effecten van deze nieuwe wet in kaart te brengen.

heftruck

Onder (land)bouwverkeer wordt de volgende voertuigcategorieën verstaan: landbouw- of bosbouwtrekkers (LBT’s), motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS’en), mobiele machines (MM’s) en landbouwaanhangwagens (voor transport) en verwisselbare getrokken machines (getrokken werktuigen) (LBTA’s). Deze voertuigen worden naast landbouw voor bijvoorbeeld transport, logistieke werkzaamheden, grondverzet, bouwwerkzaamheden en groenvoorziening ingezet.

Belang van TLN-leden
Gedurende de evaluatie worden meerdere metingen uitgevoerd om te kijken in hoeverre de veranderde wetgeving heeft geleid tot het behalen van de doelstellingen. Deze vragenlijst voor bestuurders van ‘(land)bouwvoertuigen’ is onderdeel van de tweede tussenmeting om de resultaten van de ‘APK-, kenteken- en registratieplicht’ in kaart te brengen. TLN roept haar leden graag op om aan deze enquête mee te werken, aangezien deze wetgeving mede door de decennialange lobby van TLN tot stand is gekomen.

Vragenlijst
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Jullie kunnen de vragenlijst invullen tot en met 20 februari 2023. Klik hier voor de vragenlijst. Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben over de enquête, dan kunnen jullie een e-mail sturen naar kentekening@rhdhv.com. Uiteraard worden de gegevens vertrouwelijk verwerkt.