Extreem lange betalingstermijn verboden voor grote ondernemers

Per 1 juli 2017 mogen grote ondernemers geen betaaltermijnen van meer dan 60 dagen opleggen aan MKB leveranciers, waaronder zzp’ers. Doen zij dat toch, dan is die bepaling straks nietig. Er geldt dan van rechtswege een termijn van 30 dagen.

Kostenontwikkeling-3

​​In de huidige situatie kunnen betaaltermijnen flink worden opgerekt. Dat is het gevolg van een uitzonderingsbepaling in de huidige wet en een zwakke onderhandelingspositie. Voor mkb-ers en zzp-ers zijn daarom betalingstermijnen van 90 dagen of meer geen uitzondering.

60 dagen maximum

Met de nieuwe wet is het voor grote ondernemers niet meer toegestaan om van mkb-ers en zzp-ers een betaaltermijn van meer dan 60 dagen te bedingen. Dat is een maximum. Een kortere termijn overeenkomen mag dus ook, maar dat wordt veelal ‘vergeten’. Voor bestaande contracten geldt een overgangstermijn van één jaar na het in werking treden van de nieuwe regeling op 1 juli 2017. Deze nieuwe regeling ex artikel 6:119a lid 6 BW geldt vanaf 1 juli 2018 voor alle contracten met grote ondernemers (dat zijn alle ondernemers die geen mkb-ondernemer zijn).

Norm

Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de Europese richtlijn late betalingen (richtlijn 2011/7/EU) biedt, om op nationaal niveau de wet aan te scherpen. De nieuwe wet verandert niets aan de norm om een rekening binnen 30 dagen of eerder te betalen. Die norm geldt namelijk in heel de EU. Nederland beperkt de mogelijkheid voor grote bedrijven om extreem lange betalingstermijnen te bedingen. Voor overheidsinstellingen gelden al strengere regels dan voor grote bedrijven. Zij zijn al sinds 16 maart 2013 verplicht om facturen binnen 30 dagen te voldoen.

Wat is een grote onderneming?

Het is niet eenvoudig om te bepalen of u te maken heeft met een grote onderneming. Het komt er op neer dat een nieuwe regeling geldt voor ondernemers die niet meer kunnen worden gekwalificeerd als mkb-er (artikel 2:397 lid 1 en 2 BW). TLN is blij met deze nieuwe wet. Een kortere betaaltermijn is namelijk goed voor iedere ondernemer. Dat geldt te meer voor ondernemers in de transport en logistiek branche, waarin de winstmarges klein zijn.