Fikse opstartproblemen digitaal aanvraagloket tachograafkaarten

​Het sinds 17 mei operationele nieuwe aanvraagportal voor tachograafkaarten van KIWA werkt verre van goed.

Deze conclusie moet TLN helaas trekken op basis van klachten, ervaringen en hulpvragen van leden die massaal binnenstromen. Voor TLN is de maat meer dan vol en ze roept de Inspectie Leefomgeving en Transport én de staatssecretaris van I&M dringend op om in te grijpen. De overheid zou het bedrijfsleven moeten faciliteren, niet beperken.

KIWA zeer slecht bereikbaar

De problemen die transportbedrijven tot nu toe melden zijn legio: het aanvraagportal is niet goed bereikbaar, gegevens kunnen niet worden geüpload, aanvraagformulieren raken zoek, telefonische wachttijden van meer dan een uur, enzovoorts. Arthur van Dijk, voorzitter van TLN, zegt hierover: ‘De staatssecretaris en de Inspectie Leefomgeving en Transport zijn nu aan zet. Het is onacceptabel dat bedrijven die tijdig een complete aanvraag doen hun chauffeurs moeten thuishouden, omdat zij door een slechte prestatie van KIWA niet op tijd over een geldige bestuurderskaart beschikken om aan hun registratieplicht van de rij- en rusttijden te voldoen.’

Extra handleidingen en helpteksten

In onze eerdere communicatie van 11 mei jl. hebben we u dit loket positief gepresenteerd. Gezien alle signalen die we krijgen moeten we helaas concluderen dat het niet zo positief is. Helaas is dit de enige manier om een aanvraag te doen. We kaarten dit probleem momenteel met veel urgentie aan op diverse plekken, waaronder natuurlijk KIWA zelf. KIWA probeert de al een poos durende problemen zo snel mogelijk op te lossen, bijvoorbeeld door extra handleidingen en helpteksten te plaatsen op het aanvraagportal.

Problemen melden bij TLN

Daarmee zijn, zo blijkt, echter nog lang niet alle problemen verholpen. TLN roept haar leden daarom op om de problemen te melden die zij ervaren bij de aanvraag van tachograafkaarten. Hoe meer valide klachten, hoe duidelijker het voor de politiek wordt dat het inmiddels de hoogste tijd is dat er verbeterstappen gezet worden. Daarnaast roepen we u op uw aanvragen zo vroeg mogelijk en volledig correct te doen, zodat daar in ieder geval geen vertragende factor kan ontstaan.