Financiële compensatie kleine ondernemers in 2022 wél terug laten komen

De lastenverlichting voor de loondoorbetaling bij ziekte door kleine ondernemers via een lagere Aof-premie kan niet worden uitgevoerd worden in 2021.

Belasting20en20subsidies-1

Nieuwsfeit
Het kabinet heeft de NOW en TOZO verlengd tot 1 juli 2021 zodat werkgelegenheid zoveel mogelijk blijft behouden. De uitvoering van deze regelingen betekent veel extra werk voor de Belastingdienst en het UWV.

Gevolgen transportondernemer
De 450 miljoen euro lastenverlichting die was toegezegd om kleine werkgevers te compenseren voor de lasten rondom de loondoorbetaling bij ziekte via een lagere Aof-premie kan daarom niet uitgevoerd worden in 2021.

Inzet TLN
Het is zaak dat de financiële compensatie die voor 2021 gereserveerd stond, meegenomen wordt naar 2022 zodat de toegezegde miljoenen wel bij de kleine ondernemers terecht komen.