Fiscale veranderingen per 1 januari

Met ingang van het nieuwe jaar verandert altijd het nodige in wet- en regelgeving op fiscaal gebied. De belangrijkste wijzigingen hebben we voor je op een rij gezet.

Rekenmachine / geld

Het ministerie van Financiën heeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 2023 opgesteld. Hierin staat onder andere:

  • Per 1 januari 2023 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd van € 6.310 naar € 5.030 De zelfstandigenaftrek wordt in de komende jaren stapsgewijs afgebouwd naar € 900 in 2027.
  • De vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt verhoogd. In 2022 bedraagt de vrije ruimte 1,7% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom (eerste schijf) en 1,18% over de resterende loonsom (tweede schijf). Alleen voor het kalenderjaar 2023 wordt het percentage van de eerste schijf verhoogd naar drie procent.
  • Per 1 januari 2023 wordt de maximale onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer.
  • De tarieven van de belasting zware motorrijtuigen (het eurovignet) worden per 1 januari 2023 niet gewijzigd.
  • De tarieven van de motorrijtuigenbelasting worden op 1 januari verhoogd met 6,3 procent.
  • De eerste tariefschijf voor de vennootschapsbelasting wordt verkort van € 395.000 naar € 200.000 in 2023. Het tarief voor winsten die vallen in de eerste tariefschijf wordt in 2023 verhoogd van 15 procent naar 19 procent. Het tarief voor de vennootschapsbelasting voor winsten in de eerste tariefschijf blijft 25,8 procent.

 

  • Overzicht brandstofaccijns:

Accijnstarief in € per liter, excl. btw en excl. voorraadheffing

Tarief per 1 januari 2021 Tarief per 1 januari 2022 Tarief per 1 april 2022 Tarief per 1 januari 2023 Tarief per 1 juli 2023
Diesel € 0,522

 

€ 0,528 € 0,417

 

€ 0,417 € 0,516
LPG (liter) € 0,192 € 0,194 € 0,154 € 0,154 € 0,186

Voor vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) geldt hetzelfde accijnstarief als voor LPG.